Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Op de foto van links naar rechts casus co&ouml;rdinator Marleen Demmers en vrijwilliger en netwerk co&ouml;rdinator &nbsp;Keesje Hoes van buurtbemiddeling073. (Foto: Evita Copier)</p>

Op de foto van links naar rechts casus coördinator Marleen Demmers en vrijwilliger en netwerk coördinator  Keesje Hoes van buurtbemiddeling073. (Foto: Evita Copier)

(Foto: Evita Copier)

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar lang burenruzies succesvol op

  •   keer gelezen   Human Interest

DEN BOSCH | De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. Zo’n 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland - waarvan 40 actief in de gemeente ‘s-Hertogenbosch - zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer ‘on speaking terms’ komen”, vertelt Keesje Hoes van buurtbemiddeling073.

Al 25 jaar succesvol

In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. Sinds 2002 is Buurtbemiddeling actief in de gemeente ’s-Hertogenbosch en sinds 2017 zelfs volledig onafhankelijk onder de naam Stichting Buurtbemiddeling073. Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als een olievlek uit over Nederland. Intussen bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners buurtbemiddeling aan”, licht Hoes toe.

Onmisbaar

Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling vermindert de ervaren woonoverlast, verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten, vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid en heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat alle stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.

“Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling”, aldus Hoes. 

Zelfredzamer

Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Hoes verder aan: “Bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken

Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Hoes vertelt: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Tips & contact

Wil je meer informatie over de werkwijze van buurtbemiddeling, of zou je zelf ook wel willen werken als bemiddelaar? Neem dan vrijblijvend contact op met Stichting buurtbemiddeling073 op 073-2032450. Tips over hoe je kunt omgaan met burenruzie vind je op www.problemenmetjeburen.nl en/of www.buurtbemiddeling073.nl.

Meer berichten