Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
Gisteren vond een gesprek plaats tussen wethouder Mike van der Geld van de gemeente 's-Hertogenbosch en bezorgde Bosschenaren. Deze Bosschenaren zijn bezorgd over het huidige klimaatbeleid van de stad en de voorgang daarin.
Gisteren vond een gesprek plaats tussen wethouder Mike van der Geld van de gemeente 's-Hertogenbosch en bezorgde Bosschenaren. Deze Bosschenaren zijn bezorgd over het huidige klimaatbeleid van de stad en de voorgang daarin. (Foto: )

Bosschenaren bezorgd over gemeentelijk klimaatbeleid

  •   keer gelezen   Politiek

DEN BOSCH | Een groep van bezorgde Bosschenaren heeft het gemeentebestuur om data gevraagd die aantonen hoe ver de stad is met het halen van de klimaatdoelen. De inwoners stellen dat er inmiddels meer dan voldoende argumenten voor de gemeente zijn om een klimaatbeleid te voeren dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. De opwarming van de aarde moet daarbij onder het liefst 1,5 graad Celsius blijven om de ergste gevolgen van verdere klimaatontwrichting te voorkomen. De aangeleverde klimaatdata maakten de inwoners zeer bezorgd over de voortgang.

De Nederlandse staat moet van de rechter de uitstoot in 2020 met 25% hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. En het Duitse Constitutionele Hof heeft de Duitse regering bevolen meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen waarna Merkel het CO2-reductiedoel voor 2030 heeft verhoogd van 55% naar 65% t.o.v. 1990. En waar staat ’s-Hertogenbosch vroegen bezorgde inwoners zich af?

Klimaatbestendige stad

De inwoners geven aan het recht te hebben om te leven in een klimaatbestendige stad die voldoet aan zowel het voorkomen als voorbereiden op de klimaatcrisis. Om als inwoners echter te kunnen beoordelen of en hoe het bestuur hier invulling aan geeft, hebben ze data nodig. Concreet vroegen zij wat de uitstoot van CO2 was in 1990 en nu. Dan weten zij, maar ook de stad zelf, hoeveel reductie in de toekomst nodig is om bijvoorbeeld een CO2-reductie van 55% (het nieuwe EU doel) te halen in 2030. Maar ook of dat de stad zelf heeft voldaan aan het Urgenda Vonnis van 25% CO2-reductie in 2020.

Meten is weten

Inzicht in deze data maakten de inwoners zeer bezorgd over de voortgang. De data tonen namelijk aan dat de stad tussen 1990 en 2019 20% uitstoot van CO2 heeft gereduceerd. Dat is een reductie van 0,67% per jaar. Wanneer je kijkt naar de laatste twee jaren die berekend zijn door het ingenieursbureau Arcadis zien we dat in 2019 de CO2-uitstoot met 1,45% afgenomen t.o.v. 2018 (van 914.041 ton CO2 in 2018 naar 900.832 ton CO2 in 2019). Met dit tempo halen we het EU doel in 2030 (een reductie van -55% t.o.v. 1990) nooit. Er moet ongeveer een verdriedubbeling van de inzet worden getoond om in 2030 op die 55% CO2-reductie te komen.

Tienpuntenplan

Het vriendelijke doch dringende verzoek van de bezorgde inwoners aan het huidige en toekomstige bestuur is het daarom om veel voortvarender aan de slag te gaan met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente. De bezorgde inwoners hebben het bestuur aanvullend een tienpuntenplan aangeboden waarmee zij zelf actief meedenken en ideeën aandragen om die uitstoot naar een veilig niveau terug te brengen.

Meer berichten