Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>De ondertekening van de &#39;Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek&#39; vrijdagmiddag voor het stadhuis.</p>

De ondertekening van de 'Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek' vrijdagmiddag voor het stadhuis.

(Foto: Sandra Peerenboom)

Schone en slimme bevoorrading binnenstad

  •   keer gelezen   Politiek

DEN BOSCH | De gemeente ’s-Hertogenbosch zet actief in op slimme en schone bevoorrading. Om dit voor elkaar te krijgen werkt de gemeente actief samen met verschillende stakeholders en andere partijen. Partijen die een rol spelen op het gebied van bevoorrading in de stad. Samen hebben ze een ambitie uitgesproken. Hoe deze ambitie bereikt kan worden en welke acties hierbij horen staat in de ‘Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek’.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We hebben een prachtige binnenstad. Met mooie steegjes, monumentale gebouwen en veel bewoners, winkeliers, bedrijven en horeca. Om te zorgen dat iedereen hier fijn kan wonen, leven en werken, gaan we voor schone bevoorrading. Dus zonder uitstoot en met minimale geluidsoverlast. Ook willen we optimale bevoorradingsstromen. Met zo min mogelijk hinder van vrachtwagens en bestelbussen in de openbare ruimte. Onze uitdaging blijft om steeds de balans te zoeken tussen de bereikbaarheid van de binnenstad en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We kunnen daarbij rekenen op de inzet van 30 partners. Samen met hen zetten we hier de schouders onder.”

Begin 2021 heeft het college besloten om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. Dat betekent dat vanaf 2025 al het logistiek vervoer in de binnenstad slim, schoon en toegankelijk moet zijn. De gemeente werkt samen met partners stap voor stap toe naar het halen van dit doel. In de “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek” staan de afspraken hoe samen te komen tot schone en slimme bevoorrading. In totaal staan er elf verschillende sporen beschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervoeren van bouwmaterialen, bezorgen van pakketjes en het bevoorraden van horeca. En ook over handhaving en het vormgeven van het toegangsbeleid naar de binnenstad. In deze sporen staan alle betrokken partijen en acties samengevat. Alle beschreven acties dragen bij aan het verbeteren van schone en slimme stadslogistiek. Een van de genoemde voorbeelden is het onderzoek naar de inzet van elektrische vrachtfietsen. Een ander is de inzet van fietskoeriers bij kleine pakketjes. De Sligro onderzoekt of de Trens Solar Train een goede manier is om klanten in de binnenstad te bevoorraden. Dit zijn een paar voorbeelden van concrete stappen die hopelijk tot inspiratie van andere partijen leiden.

De gemeente heeft een rol bij het aanjagen van nieuwe initiatieven. Ook steunt deze onderzoek door instellingen en moedigt nieuwe partijen aan zich aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek. Dit laatste is ook één van de sporen van de Bossche Green Deal. Daarnaast heeft de gemeente een actieve rol bij het toegangsbeleid voor de binnenstad en bij het handhaven van de gemaakte afspraken.

Meer berichten