Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Bericht van de gemeente &#39;s-Hertogenbosch.</p>

Bericht van de gemeente 's-Hertogenbosch.

(Foto: )

Gemeente wil noodopvang voor zo’n 300 asielzoekers op het terrein van Autotron

  •   keer gelezen   Politiek

ROSMALEN | Nederland heeft sinds enige tijd te maken met een grote toestroom van asielzoekers. Ook is sprake van een lage uitstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar woningen. Hierdoor is de druk op asielzoekerscentra in Nederland de laatste maanden flink toegenomen. 

Om die druk te verminderen, heeft de provincie Noord-Brabant onlangs een beroep op alle gemeenten in Nederland gedaan om hun taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders versneld uit de voeren. De gemeente ’s-Hertogenbosch ligt wat betreft die taakstelling op koers. Voor dit jaar zijn echter nog niet alle 130 toegewezen vergunninghouders gehuisvest. Samen met de woningbouwcorporaties en Vluchtelingenwerk doet de gemeente ’s-Hertogenbosch haar uiterste best ze allemaal onderdak te bieden. Zo is het plan om 12 alleenstaande minderjarige vergunninghouders op een locatie in de stad te huisvesten vergevorderd.

Noodopvang

Om de druk op de asielzoekerscentra te verminderen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch van de provincie Noord-Brabant en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen. Het verzoek is om op korte termijn een noodopvang in te richten. Deze noodopvang is voor de periode van maximaal één jaar. Het betreft een noodopvang van rond de 300 asielzoekers op het terrein van Autotron in Rosmalen.
Het college heeft het verzoek in behandeling genomen en neemt op korte termijn een definitief besluit hierover. Wethouder Mike van der Geld: “We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze positieve ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen”.

Bewonersbrief

De naaste omgeving van de mogelijke noodopvang bij het Autotron wordt door de gemeente via een speciale bewonersbrief geïnformeerd. Wanneer er een definitief besluit genomen is, communiceert de gemeente daarover ook met hen. Als er meer zicht is op de plek waar de gemeente 12 jonge vergunninghouders wil gaan huisvesten, legt de gemeente ook contact met de omwonenden daar.

Meer berichten