Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Marieke van Lieshout (voorzitter bestuur D66 's-Hertogenbosch) overhandigt het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker Mike van der Geld.</p>

Marieke van Lieshout (voorzitter bestuur D66 's-Hertogenbosch) overhandigt het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker Mike van der Geld.

(Foto: D66 Den Bosch)

Presentatie verkiezingsprogramma D66 Den Bosch

  •   keer gelezen   Politiek

DEN BOSCH | Vandaag maakt D66 ’s-Hertogenbosch zijn verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 bekend. Onder de titel Kathedralen bouwen: Met visie sneller en harder werken aan ’s-Hertogenbosch gaat de lokale afdeling de verkiezingen in. 

Het verkiezingsprogramma is op 18 december unaniem door de leden vastgesteld. Lijsttrekker Mike van der Geld: “In dit verkiezingsprogramma is een tomeloze ambitie de rode draad. Waarbij we verder kijken dan een periode van vier jaar. Hierbij hoort dat we stad dúrven zijn met gelijke kansen voor iedereen, een stevige klimaataanpak en passende woning voor iedereen als centrale thema’s.”

Kernpunten uit het verkiezingsprogramma

- Tot en met 2030 ten minste 15.000 woningen bouwen (ten opzichte van de ambitie van 10.000 woningen in de Woonvisie).
- Een rijke schooldag voor ieder kind, waardoor alle kinderen kennismaken met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding.
- Een grotere klimaatambitie door het einddoel van 2050 te versnellen naar 2040.
- Het enorme succes van de Bossche Zomer behouden en uitbouwen.
-Meer nieuwe locaties aanwijzen voor placemaking, waarbij ontwikkelaar en gebruiker samenwerken bij het vormgeven van de ruimte, zoals op onder meer de Tramkade gebeurt.
- Van het Westerpark écht het ‘Central Park’ voor West maken door een groene long te creëren van het Westerpark tot het Schutskamppark.

Elke stem telt!

Marieke van Lieshout (afdelingsvoorzitter): “Om deze progressieve koers te kunnen varen hopen we dat kiezers D66 weer de grootste partij van ’s-Hertogenbosch maken. Daar is iedere stem keihard voor nodig. Want bij iedere verkiezing staan alle tellers weer op 0. Elke stem stelt dus!”

Meer berichten