Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Oud-voetballer Marc Latupeirissa verenigt de Bossche topsportclubs en gemeente op maatschappelijk gebied. De ambitie is om achter en voor de schermen meer samen op te trekken.</p>

Oud-voetballer Marc Latupeirissa verenigt de Bossche topsportclubs en gemeente op maatschappelijk gebied. De ambitie is om achter en voor de schermen meer samen op te trekken.

(Foto: Henk van Esch )

Bossche topsportclubs en gemeente slaan handen ineen

  •   keer gelezen   Sport

DEN BOSCH | De FC Den Bosch Foundation, Heroes Den Bosch, Hockeyclub s’-Hertogenbosch en de gemeente gaan samenwerken voor een gezonde stad en samenleving. Oud-voetballer Marc Latupeirissa (51) is aangesteld als de ‘kwartiermaker’ die het collectieve beleid voor ‘Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen’ verder gaat ontwikkelen en (laten) uitvoeren. 

De ambitie van gemeente en topsportclubs is om achter en voor de schermen meer samen op te trekken op maatschappelijk vlak. Enerzijds door organisatorisch krachten te bundelen, anderzijds door elkaars projecten te ondersteunen. Met deze aanpak willen zij hun maatschappelijke nut optimaliseren en de impact van hun projecten vergroten. De sportpartners willen Bosschenaren uit alle rangen en standen met elkaar verbinden, inspireren en aanzetten tot bewegen en een gezonde leefstijl en eenzaamheid tegen gaan door inwoners die vereenzamen samen te brengen. 

Persoonlijke missie

Marc Latupeirissa heeft ook een persoonlijke missie: “Mensen in Nederland, beginnend in mijn geboortestad Den Bosch, bewegen om fysiek en mentaal fitter te worden. Over maatschappelijke thema’s wordt soms zwaar en ingewikkeld gedaan. Het is ook een pittig vraagstuk. Via de topsportclubs kunnen wij deze thema’s toegankelijker maken. Vervolgens kunnen we vanuit de daadkracht, de energie en de uitstraling van topsport, topsporters en de topsportclubs een leuke, inspirerende manier inzetten op een effectieve aanpak voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling op allerlei gebieden. Daarvan ben ik overtuigd en dat is wat we in Den Bosch neer willen zetten.”

Unieke positie

Jan Bellemakers, Hoofd Sport en Bewegen bij de gemeente: “Sportclubs zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving en hebben een unieke positie om te verbinden. De kennis uit de sport op het terrein van bijvoorbeeld talentontwikkeling of coaching, kan worden ingezet voor de directe omgeving. We hopen dat we op deze manier de kracht van sport zo goed mogelijk kunnen benutten voor de verschillende maatschappelijke vraagstukken die spelen.”

Maatschappelijke doelen

General manager Stefan Wessels van Heroes Den Bosch spreekt van een fantastische ontwikkeling: “Als topsportorganisatie hebben we onze rol binnen de maatschappij altijd uiterst serieus genomen. Aan mooie initiatieven of nieuwe ideeën was nooit een gebrek, maar vaak beschikten we niet over voldoende ‘handjes’ voor uitvoering op het niveau dat wij nastreven. Deze samenwerking met de andere Bossche topsportorganisaties en kwartiermaker Latupeirissa als spin in het web gaat ongetwijfeld helpen de maatschappelijke doelen te behalen.” 

Betrokkenheid creëren

Ook FC Den Bosch Foundation-voorzitter Esther Vroegh is razend enthousiast: “Het allerbelangrijkste dat we als topsportclubs en foundation te bieden hebben, is dat we mensen op grote schaal de ervaring kunnen geven dat ze onderdeel zijn van iets. Door die gezamenlijkheid kunnen we trots opbouwen voor de stad en betrokkenheid bij de samenleving creëren, maar we kunnen mensen ook letterlijk in beweging krijgen voor hun gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.”

Werelden verbinden

Rob Almering, voorzitter HC ‘s-Hertogenbosch: “In het hockey gelden andere uitdagingen dan in bijvoorbeeld het voetbal. Toch is de dynamiek en het bereik van de sport overal hetzelfde. Door werelden te verbinden en actief op zoek te gaan naar verbindingen met- en tussen mensen, kunnen we via de sport en met concrete, collectieve actie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in onze directe omgeving. We hebben als topsportclub de plicht om te streven naar een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen goed en zinvol kunnen leven. Die menselijke maat is het uitgangspunt bij de dingen die we samen gaan doen.”

Meer berichten