Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Het Kansfonds bundelt de krachten met Fonds 21 in strijd tegen thuisloosheid onder jongeren.<br><br></p>

Het Kansfonds bundelt de krachten met Fonds 21 in strijd tegen thuisloosheid onder jongeren.

(Foto: Marieke Odekerken)

Kansfonds bundelt krachten met Fonds 21 in strijd tegen thuisloosheid onder jongeren

  •   keer gelezen   Verenigingen

REGIO | Fonds 21 haakt aan bij het programma ‘Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds, waarmee wordt ingezet op het terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren. De samenwerking tussen de twee private fondsen zorgt voor meer slagkracht om de problematiek van thuisloze jongeren het hoofd te bieden, het onderwerp te agenderen en toepasbare kennis te delen met gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Fonds 21 levert tot 1 juli 2022 zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage aan het programma.

In Nederland leven 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. En dat aantal blijft groeien. De jongeren leven op straat, slapen in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. De jongeren worstelen vaak met meerdere complexe problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk en middelengebruik. Deze problemen vragen dan ook om een integrale aanpak. Met het programma ‘Alle jongeren een thuis’ worden pioniers bij elkaar gebracht die op een andere manier werken dan volgens de huidige norm. Waarbij regelingen niet leidend zijn, maar de jongeren om wie het draait. Door middel van actieonderzoek binnen deze projecten wordt nauwkeurig in de gaten gehouden wat werkt en wat niet werkt. Op die manier creëert Kansfonds een ‘community of change’, waarin van elkaar wordt geleerd en waarin zichtbaar wordt hoe zaken ook ánders geregeld kunnen worden.

Structurele oplossing nodig

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: “Fonds 21 vindt dat alle jongeren hun toekomst optimaal moeten kunnen vormgeven en steunde de afgelopen jaren verschillende initiatieven gericht op thuisloze jongeren. We zien echter dat er voor een structurele oplossing voor het probleem meer nodig is. We kijken uit naar de samenwerking met Kansfonds en de andere bij het programma betrokken partijen, waarbij we met gebundelde inzet, netwerk en expertise, grotere veranderingen teweeg kunnen brengen.”

Op de goede weg

Henriëtte Hulsebosch, algemeen directeur Kansfonds: “We zijn verheugd dat Fonds 21 aanhaakt bij het programma ‘Alle jongeren een thuis’. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn met de vernieuwende aanpak van het programma en het zoeken naar nieuwe oplossingen om dak en thuisloosheid terug te dringen. Samen met Fonds 21 kunnen we meer impact maken, een bredere doelgroep bereiken en verder leren hoe we ons werk kunnen versterken.”

Over Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het beleid van Fonds 21 richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Met een jaarlijks donatiebudget van tien miljoen euro steunt het fonds kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren. Overal in Nederland en steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan de samenleving.

Over Kansfonds

Over Kansfonds Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen. Kansfonds steunt lokale initiatieven, biedt een vangnet en verbetert het systeem dat de oorzaken van problemen rond thuisloosheid in stand houdt. Dat doet Kansfonds samen met haar projectpartners en met thuislozen zelf. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.

Meer berichten