Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
De leden van sportclub De Hartenjagers uit Den Bosch hebben op zaterdag 25 september Tom Anten (links) in het zonnetje gezet. Rechts naast hem zijn echtgenote Bella.
De leden van sportclub De Hartenjagers uit Den Bosch hebben op zaterdag 25 september Tom Anten (links) in het zonnetje gezet. Rechts naast hem zijn echtgenote Bella. (Foto: De Hartenjagers)

Tom Anten al 45 jaar boegbeeld sportclub De Hartenjagers in Den Bosch

  •   keer gelezen   Verenigingen

DEN BOSCH | Op 21 november 2019 bestond sportclub De Hartenjagers vijfenveertig jaar. Opgericht voor ex-gerevalideerde hart- en vaatpatiënten investeert boegbeeld en bewegingsagoog Tom Anten (nu bijna 72) al die jaren zonder onderbreking in het begeleiden van deze delicate doelgroep om hen tot een goede tot redelijke, in ieder geval verbeterde, conditie te laten komen. Vijfenveertig jaar, voorwaar een lange tijd!

Vijfenveertig jaar geleden was Tom als sportleraar in dienst van het toenmalige Groot Zieken Gasthuis (thans Jeroen Bosch Ziekenhuis). Hij rolde in de begeleiding van patiënten die een hartinfarct of hartoperatie hadden doorgemaakt en conditie moesten opdoen om zo snel mogelijk weer terug te keren in het arbeidsproces en zo verder te gaan in het leven. 

Volksziekten

Het betrof veelal mannen wiens leven altijd onder druk stond wegens het runnen van een eigen zaak, of die een functie bekleedden met grote zakelijke en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een hartinfarct als gevolg van onder andere stress en roken behoorde tot een van de prominente volksziekten. We spreken hier over een tijd dat dergelijke patiënten met fluwelen handschoentjes werden aangepakt, want het aan je rikketik hebben was geen kleinigheid. Voorzichtigheid was geboden!

Autodidact

Tom dook in de boeken en heeft zich als autodidact volledig verdiept in de materie. Verduidelijking vroeg hij aan de cardiologen die de patiënten het gebruikelijke protocol voorschreven na het doormaken van hun infarct of operatie. Hij wisselde met hen zijn ideeën uit en trof bij de meesten van hen veel begrip en support. Om verantwoord met deze (landelijke) noviteit te kunnen beginnen, stelde men wél de eis dat hij meeliep op de cardiologische polikliniek, -verpleegafdeling en IC en leerde men hem ECG’s te lezen. Hij moest immers hoe dan ook bij calamiteiten kunnen ingrijpen.

Physical fitness

Pas toen hij voldoende kennis vergaard had, startte hij met sportclub De Hartenjagers. Cardiologen schreven vanaf toen niet alleen het gebruikelijke revalidatieprotocol voor, maar adviseerden - indien relevant - daarna bij Tom Anten te gaan sporten. Let wel: Tom leidde De Hartenjagers geheel naast zijn dagelijkse werk in het ziekenhuis! Nieuwe leden waren en werden geen patiënt, maar uitdrukkelijk een lid van een sportclub. Het doel van de sportavonden was het aanbieden en opkrikken van aangepaste ‘physical fitness’ middels ‘social sport’.

Pionier

Tom is een pionier geweest op het gebied van de aanpak van mensen die een hartinfarct of – operatie hebben doorgemaakt. Het allereerste begin was voor hem als je begeven op glad ijs; elke lesavond bereidde hij zich terdege voor. De bezetting van een lesgroep had hij vooraf zodanig samengesteld dat een paar leden bij eventuele calamiteit konden helpen bij een eventuele reanimatie.

Koninklijke onderscheiding

Mede door de veranderde inzichten en uitbreiding van kennis en ervaring heeft Toms initiatief uit 1974 in den lande navolging gekregen. Op Koninginnedag in 2005 is Tom hiervoor beloond met een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de orde van Oranje-Nassau). Ook werd hij in 1994 en 2004 door de Hartstichting in het zonnetje gezet met onder andere de uitreiking van een bronzen beeldje met plaquette.

Gezellig samenzijn

Op zaterdag 25 september was het aan de leden van sportclub De Hartenjagers om Tom in het zonnetje te zetten voor al hetgeen dat hij de afgelopen vijfenveertig jaar voor de vereniging heeft betekend. Tijdens een gezellig en intiem samenzijn ontving Tom alle lof die hem toekomt!

Meer berichten