Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Op de foto van links naar rechts wethouder Mike van der Geld, voorzitter Carina Harms en bestuurslid Jeroen Kok tijdens de lancering van het Omgevingsfonds op donderdag 15 september.&nbsp;</p>

Op de foto van links naar rechts wethouder Mike van der Geld, voorzitter Carina Harms en bestuurslid Jeroen Kok tijdens de lancering van het Omgevingsfonds op donderdag 15 september. 

(Foto: Marc Beckers)

Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden stelt subsidie beschikbaar

  •   keer gelezen   Wonen

DEN BOSCH | Onder de draaiende wieken van de Bossche windmolen op het terrein van firma Barten, is op donderdag 15 september het Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden gelanceerd. Inwoners, verenigingen en stichtingen uit de omgeving van het Windpark kunnen uit dit Omgevingsfonds een bijdrage vragen voor initiatieven die ten goede komen aan de omgeving. Op deze wijze kan de omgeving van de opbrengst van de vier windmolens profiteren.

door Henny Ketelaar

Windmolens wekken duurzame energie op. Dat is hard nodig voor om de klimaatverandering af te remmen. Tegelijkertijd zijn de vier grote windmolens in westelijk Den Bosch heel erg aanwezig. Carina Harms, voorzitter van OmgevingsfondsWindpark de Rietvelden: “We kunnen niet om ze heen. De windmolens zijn van verre zichtbaar, van dichterbij hoorbaar en soms werpen ze hun schaduwen in de buurten eromheen.” Daarom hebben de gezamenlijke partners van het Windpark dit Omgevingsfonds in het leven geroepen. Het oogmerk is dat niet alleen degenen die gebruik maken van de opgewekte energie profiteren van de molens, maar ook de directe omgeving zelf: de wijken rondom de molens.

Initiatieven voor de buurt

“Doel van het fonds is om een financiële bijdrage te leveren om buurten duurzamer en prettiger leefbaar te maken: socialer, groener, veiliger. Het fonds kan ook benut worden om eventuele negatieve effecten van het windpark op de omgeving zoveel mogelijk te beperken”, aldus Carina Harms. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een festival, moestuin of speeltoestel voor de buurt. Stichtingen of verenigingen zouden kunnen denken aan ledlampen, zonnepanelen of specifiek gereedschap.”

Alleen verenigingen, stichtingen en samenwerkende inwoners uit de omgeving van Windpark de Rietvelden kunnen een bijdrage uit het fonds aanvragen. Als ‘omgeving’ geldt het gebied binnen 1775 meter rondom de windmolens. Dat zijn in de praktijk grote delen van de wijken Engelen, Maaspoort, Kruiskamp, Schutskamp en De Hambaken.

De opbrengst

Samen genereren de molens een opbrengst van ongeveer 38.000 Mwh per jaar, afhankelijk van weer en wind. Per opgewerkte Mwh wordt 0,50 euro aan het Omgevingsfonds afgedragen. Dit bedrag is conform de Gedragscode Windenergie op Land. Dat betekent dat de vier windmolens jaarlijks circa 19.000 euro aan het Omgevingsfonds afdragen. Het fonds zal in ieder geval de komende 15 jaar blijven bestaan, dus elk jaar is er ongeveer 19.000 euro beschikbaar voor de omgeving. Een initiatief kan maximaal 5.000 euro uit het fonds krijgen. Wethouder Van der Geld gaf aan blij te zijn met het Omgevingsfonds: “Ik hoop dat het toekomstige windmolenpark ten oosten van Den Bosch ook een Omgevingsfonds krijgt. Dat fonds kan straks leren van jullie ervaringen!”.

Aanvraagformulier

Wie een (goed) idee heeft voor de buurt of de eigen vereniging dat past binnen de doelstelling van het Omgevingsfonds, kan een aanvraag doen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 december 2022. Het aanvraagformulier vind je op www.windparkderietvelden.nl/omgevingsfonds. Het bestuur van Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden bepaalt aan de hand van het reglement welke aanvragen een bijdrage krijgen. Dit bestuur bestaat naast Carina Harms uit Jeroen Kok, Marc Beckers en Henny Ketelaar. Wie in contact wil komen met het bestuur van de stichting, kan hiervoor mailen naar info@omgevingsfondsderietvelden.nl.


Meer berichten