Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
De vraag naar personeel in ICT-beroepen is al jaren groot. De arbeidsmarktspanning is zelfs opgelopen tot recordhoogte.
De vraag naar personeel in ICT-beroepen is al jaren groot. De arbeidsmarktspanning is zelfs opgelopen tot recordhoogte. (Foto: Jetta Productions/Blend Images)

Werkzoekende ICT’er in Noordoost-Brabant kan kiezen uit 16 vacatures

  •   keer gelezen   Zakelijk

REGIO | In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant zijn er gemiddeld zestien vacatures voor iedere bij UWV geregistreerde en snel inzetbare ICT’er die werk zoekt. De vraag naar personeel in ICT-beroepen is al jaren groot. De arbeidsmarktspanning is zelfs opgelopen tot recordhoogte. Het aantal ICT-vacatures nam eind 2021 landelijk toe met 58% ten opzichte van 2020. Het aantal WW’ers ingeschreven met een ICT-beroep nam juist af met 33%. Naar verwachting zet deze trend in het vervolg van 2022 alleen maar verder door.

Uit het werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 63% van de in 2021 ontstane vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar was. Hiermee staat de ICT, samen met de bouwnijverheid en de industrie, in de top 3-sectoren met het hoogste aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Vaker dan gemiddeld geven werkgevers uit de ICT-sector aan dat sollicitanten onvoldoende vakkennis hebben of niet over de benodigde werkervaring beschikken. Daarnaast zijn veel vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar vanwege de specialistische aard van het werk. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector sprak de verwachting uit dat het vervullen van vacatures in 2022 moeilijker zou worden. Voorlopig lijkt deze voorspelling ook uit te komen: in de eerste 3 maanden van 2022 nam het aantal WW’ers met een ICT-beroep nóg verder af.

Wervingsmethoden

Werkgevers kunnen verschillende inspanningen verrichten om toch personeel te vinden. Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat werkgevers in de ICT-sector vooral op een andere manier zijn gaan werven. Zo werft een vijfde van de werkgevers personeel uit het buitenland voor hun moeilijk vervulbare vacatures. Ook benaderen werkgevers uitzendbureaus, werving- & selectiebureaus en headhunters, en laten zij vacatures langer openstaan. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leiden ze dan zelf verder op.

Om- of bijscholing

Een manier om nieuw talent aan te trekken, is om werkzoekenden te werven en deze om- of bij te scholen. UWV werkt regelmatig samen met onder andere werkgevers, gemeenten en opleiders om werkzoekenden te scholen. Binnen de ICT werkt UWV bijvoorbeeld samen met Make IT Work. Zij scholen hoogopgeleiden, zonder ICT-achtergrond, in 5 maanden om tot IT’er. Aansluitend werken de deelnemers minimaal 6 maanden in de nieuwe functie bij een werkgever.

Meer berichten