Gunstige ontwikkelingen in de Lob van Gennep
Gunstige ontwikkelingen in de Lob van Gennep (Foto: )

‘Reguliere Dijken’ zijn zegen voor Lob van Gennep

  •   keer gelezen

GENNEP / MOOK EN MIDDELAAR | De Colleges van B en W in Gennep en Mook en Middelaar hebben in het kader van het Project Lob van Gennep de voorkeur uitgesproken voor het alternatief Reguliere Dijken. Met het verhogen en verbeteren van de dijken verwachten zij de hoogwaterveiligheid te garanderen. Door de keuze vervalt de status rivierbed, en dat heeft gunstige effecten voor toekomstige bebouwing in het gebied achter de dijken. In het lobgebied tussen Mook en Ven-Zelderheide kunnen daardoor tot 2050 volume voor ruim 1700 woningen.

Door Jos Gröniger

De stuurgroep Lob van Gennep neemt in mei het definitieve besluit, en adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Water. Het alternatief Reguliere Dijken geldt als beste uit de eerdere onderzoeken.
Door het aanpassen van de dijken in het noorden van Limburg wordt het gebied tussen Lob van Gennep en de Biesbosch ontlast. Positief neveneffect is dat er mogelijkheden ontstaan voor ruimtelijke ontwikkeling in het gebied Lob van Gennep. Bouw, verbouw of aanbouw van woningen of bedrijven wordt eenvoudiger. De status rivierbed komt te vervallen zodra de schop de grond in gaat om de dijk te laten voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Met het vervallen van de status rivierbed vervalt voor inwoners en bedrijven ook de individuele vergunningplicht voor bouwwerken op grond van de Waterwet. In plaats daarvan komen er randvoorwaarden in het omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan). Dit maakt het voor inwoners en ondernemers eenvoudiger om hun woning of bedrijf uit te breiden.
In eerste instantie werd uitgegaan van een volume van duizend woningen. Die verwachtingen werden overtroffen. "Het worden er zeventienhonderd, en dat is een meevaller. We zijn er erg blij mee”, aldus wethouder Rob Peperzak, die bevestigt dat bouwplannen in het gebied alsnog gerealiseerd worden.
De vergunningplicht voor (ver)bouw of aanbouw van woningen en andere objecten komt te vervallen op grond van de Waterwet. Eerder werd bekend dat gebouwen van na 19 april 1996 in aanmerking komen voor schadevergoeding bij hoogwaterrampen. Het afschaffen van de vergunningplicht en het invoeren van schadevergoeding treden in werking nadat medio 2024 de schop in de grond gaat.
Wethouder Rob Peperzak: "Ik ben blij dat we duidelijkheid en perspectief bieden aan de inwoners en bedrijven in het gebied. Samen met wethouder Wienhoven van Mook en Middelaar heb ik me in de Stuurgroep Deltaprogramma Maas hard gemaakt voor de belangen van onze inwoners en ondernemers.”

Meer berichten