Afval inzamelen in Mook en Middelaar gaat per 11 januari veranderen.
Afval inzamelen in Mook en Middelaar gaat per 11 januari veranderen. (Foto: Jos Gröniger)

Toch omgekeerd inzamelen in Mook en Middelaar

  •   keer gelezen

MOOK EN MIDDELAAR | Het nieuws dat onlangs voortvloeide uit de collegebesluiten van Mook en Middelaar deed en doet flink stof opwaaien bij diverse inwoners uit de gemeente. Toch is het voorstel om afval omgekeerd te gaan inzamelen geen konijn uit de hoed van wethouder Geertjan Wienhoven. Met het vaststellen van het concept Grondstoffenplan werden inwoners in januari vorig jaar al voorbereid op de omschakeling in de afvalstroom.

Door Jos Gröniger

Het nieuws over het omgekeerd inzamelen in de regionale pers maakte desondanks allesbehalve een zachte landing bij de lokale bevolking. In de aanloop naar de commissievergadering van dinsdag 30 maart werd zelfs een online petitie ingevoerd. Op de actie van Mookenaar Lars Jacobs gaven tot donderdag meer dan achthonderd mensen gehoor. “Er is te weinig draagvlak onder de inwoners en het feit dat er voorafgaand aan deze ingrijpende beslissing vrijwel geen communicatie heeft plaatsgevonden tussen gemeente en de inwoners is een bron van ergernis”, schrijft hij.

Bij het omgekeerd inzamelen wordt het huishoudelijk restafval niet meer aan huis ingezameld maar door de inwoners zelf naar daarvoor bestemde containers weggebracht. Naast het nieuwe inzamelen van het restafval wordt het ophalen van grondstoffen als GFT-afval, PMD en oud-papier gefaciliteerd. De gemeente heeft voor het omgekeerde inzamelen een contract met Dar, een grote afvalinzamelaar uit de regio Nijmegen. Dar zamelt ook nu al het afval in Mook en Middelaar in.
Het restafval wordt straks in ondergrondse containers gedeponeerd. Verspreid over de gemeente komen tenminste vijftien van deze containers. De huidige container voor het restafval doet straks dienst als verzamelbak voor PMD. Het kilotarief voor GFT-afval wordt afgeschaft. Voor luiers wordt gestart met inzameling op brenglocaties in de gemeente.
Met het omgekeerd inzamelen wil Mook en Middelaar een betere scheiding van het afval realisren. Het is de bedoeling dat de hoeveelheid afval verkleind wordt, terwijl de inzameling van grondstoffen zoals verpakkingsmaterialen toeneemt. Op deze manier wil Mook en Middelaar de landelijke doelstelling om uiterlijk 2030 (maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar) te halen. "Nu is dat in onze gemeente nog honderdvijf kilo per jaar”, zegt wethouder Geertjan Wienhoven.
De streefdatum voor de omschakeling is 1 januari 2022 mits de gemeenteraad op 8 april positief besluit. Communicatie is een aandachtspunt, weet wethouder Wienhoven "We moeten nog een flinke inhaalslag maken.”

Meer berichten