In Residentie Molenbeek verandert de bestemming van recreatie naar wonen.
In Residentie Molenbeek verandert de bestemming van recreatie naar wonen. (Foto: Jos Gröniger)

Appartementen Molenbeek voor permanent wonen

  •   keer gelezen

PLASMOLEN | Het college van B en W in Mook en Middelaar wil instemmen met het plan om de permanente bewoning van de appartementen in Residentie Molenbeek in Plasmolen mogelijk te maken. Nu nog hebben de appartementen in het complex aan de Witteweg 2-4 de bestemming recreatie. Knelpunt in de kwestie is dat de Provincie Limburg enerzijds geen ontheffing wil verlenen, maar anderzijds waarschijnlijk geen zienswijze indient wanneer het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht wordt.

Aanvankelijk wilde de gemeente de Provincie volgen. Limburg was en is van mening dat slechts in bijzondere, uitzonderlijke gevallen ontheffing verleend kan worden om de bestemming recreatie om te zetten naar wonen. Daar is in het geval van Molenbeek in Plasmolen geen sprake van. Tocht heeft de Provincie aangegeven bij een mogelijke wijziging van het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze in te dienen.
In de aanpassing van de bestemming in het complex is een anterieure overeenkomst opgenomen. De procedurekosten komen voor rekening van de VVE. Als geste betaalt de VVE de kosten voor de werkzaamheden aan het kruisbeeld aan de Witteweg. Het object van de parochie, die ook verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer.

Jos Gröniger
Meer berichten