De uitreiking van het Keurmerk Veilig Buitengebied Heijen in 2019.
De uitreiking van het Keurmerk Veilig Buitengebied Heijen in 2019. (Foto: Gemeente Gennep)

Samen werken aan een veilige gemeente Gennep

  •   keer gelezen

GENNEP | Hoe veilig is je eigen leefomgeving? En wie is verantwoordelijk voor de veiligheid? Velen wijzen naar de politie en gemeente, maar dat is een misvatting. Het besef dat het gevoel van welbehagen ook een taak van de inwoners van straat, wijk, dorp en stad zelf is, dringt langzaam door. In samenwerking met vrijwilligers uit de lokale bevolking, werken de politie, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de gemeente Gennep al enige jaren aan de veiligheid. Met het project Keurmerk Veilig Buitengebied worden vervolgstappen gemaakt.

Door Jos Gröniger

De veiligheid in ‘stad en platteland’ wordt gerealiseerd op basis van een publiek private samenwerking. “Het is belangrijk dat het breed gedragen wordt”, zegt Harm van Braak, de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Gennep. In de kern Heijen werd in 2018 een pilot gestart. Een jaar later werd het certificaat gehaald. Het resultaat was er ook naar. Het aantal woninginbraken werd gereduceerd en de veiligheid nam toe. “We hebben in Heijen samengewerkt met de dorpsraad Héje Mójjer en de LLTB”, zegt Van Braak.
Inmiddels wordt het project Keurmerk Veilig Buitengebied uitgerold in alle kernen van de gemeente Gennep. “In buitengebied en kernen”, zegt wijkagent Maikel Brouwers, “We hebben al gesproken met de dorps- en wijkraden.” Uit de eerste reacties is gebleken dat juist in de dorpen meer aandacht is voor het buitengebied. Inwoners van kernen als Heijen, Ven-Zelderheide, Milsbeek en Ottersum houden een oogje in het zeil in het buitengebied van hun dorp. En dat is ook waar de initiatiefnemers op doelen. “Is een situatie afwijkend van normaal? Meld het ons. Het Onderbuikgevoel is reden om ons te bellen”, zegt de wijkagent die samen met zijn collega Anthony van Baal het werkveld heeft in de gemeente. “Anthony richt zich iets meer op de kern Gennep, en ik ben iets meer in de omliggende kernen. Samen zijn we wijkagent voor de hele gemeente Gennep.”

Met de wijkagenten als aanspreekpunt wil de politie zichtbaar blijven in de Niersgemeente. “We zijn opzoek naar de interactie tussen de inwoners, gemeente en de politie. Korte lijntjes zijn belangrijk”, zegt Harm van Braak. “Als mensen iets verdachts zien, willen wij dat ze dat melden. Het is daarom van belang dat er op wijk- of straatniveau netwerken ontstaan zoals WhatsAppgroepen. Daarmee kunnen bewoners elkaar op de hoogte houden, en tegelijkertijd ook de politie waarschuwen.”

Aandachtspunten

Via periodiek overleg houden de initiatiefnemers elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. In het overleg worden ook de brandweer en BOA’s betrokken. “We horen zo van elkaar wat de hotspots per kern zijn”, zegt de bedrijvencontactfunctionaris. “In de lente komen de grote grasmaaiers uit de stallingen en zijn regelmatig een gewild object van dieven”, zegt Sjaak Smits, die in de kern Ottersum een van de vrijwilligers van Veilig Buitengebied is.

Ambities

Op het gebied van veiligheid is het werk in Gennep nooit klaar. Er worden resultaten geboekt, maar tijd om achterover te leunen gunnen de kartrekkers zichzelf niet. "We hebben het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein al eerder gehaald. Nu streven we naar een certificering Veilig Buitengebied en voor de ondernemers in Gennep is het keurmerk Veilig ondernemen kernwinkelgebied een doel”, zegt Van Braak. In het buitengebied staat verder het project Camera in beeld. "We maken gebruik van bestaande camerasystemen. Hoe meer mensen en organisaties in het buitengebied aanhaken, des te beter het netwerk wordt. Mocht er zich een strafbaar feit voordoen, dan kunnen we achteraf mogelijke daders in beeld krijgen”, zegt wijkagent Brouwers.
Achter de schermen wordt volop gewerkt om de veiligheid te verbeteren. Het blijft een doorlopend proces. "En daar hebben we de aandacht van iedere burger nodig”, besluit wijkagent Brouwers.

Jos Gröniger
Meer berichten