Foto:

Gemeente Gennep stelt huisvestingsvisie voor arbeidsmigranten vast

  •   keer gelezen

GENNEP | Het college van de gemeente Gennep heeft een beleidsnota omtrent de huisvesting van internationale werknemers vastgesteld. De voorstellen zijn eerder aan de gemeenteraad voorgelegd, alwaar er een aantal belangrijke kanttekeningen zijn geplaatst. Deze zijn meegenomen in de nieuwe nota. 

Onder de kanttekeningen viel onder andere een maximum aan het aantal voor arbeidsmigranten bestemde woningen. Dit om te voorkomen dat de al hoge druk op de woningmarkt te veel toeneemt. Daarnaast wordt hiermee mogelijke overlast beperkt. Vastgelegd is dat maximaal 1 procent van de woningen binnen de gemeente verhuurd mag worden aan arbeidsmigranten. Momenteel betreft dit ongeveer 70 woningen in totaal.

Belangrijk hierbij is ook dat de woningen niet te dicht bij elkaar staan. Wethouder Rob Peperzak geeft aan dat bij iedere aanvraag wordt gekeken naar de locatie en de eventueel andere woningen in de straat en omgeving.

Als laatste wordt er nadruk gelegd om de werkgever- werknemer relatie. De verhuurder van een woning mag niet de werkgever zijn. Peperzak: “Wij willen voorkomen dat werknemers niet van het ene op het andere moment op straat komen te staan als er op de werkvloer een conflict ontstaat.”

Vergunningensysteem
Eind vorig jaar kondigde de gemeente aan eveneens een vergunningensysteem te gaan hanteren om zo meer grip te krijgen op de verkamering van woningen. Dit om te voorkomen dat te veel woningen op deze wijze opgekocht en verhuurd worden, en om de veiligheid van de huurders te waarborgen. Inmiddels is de gemeente langs alle 34 woningen gegaan voor controle, zodat deze woningen voldoen aan alle eisen wanneer de vergunningsplicht over twee jaar van kracht gaat. In geen van de gevallen was er volgens wethouder Peperzak sprake van ernstige misstanden, enkel een aantal kleine puntjes die verbeterd dienen te worden.

Meer berichten