<p>Gemeente Gennep zegt de overeenkomst met stichting Biologische Stadstuin Down to Earth op. (Tekst en foto: Jos Gr&ouml;niger)</p>

Gemeente Gennep zegt de overeenkomst met stichting Biologische Stadstuin Down to Earth op. (Tekst en foto: Jos Gröniger)

(Foto: )

Nieuw of laatste hoofdstuk in zaak Biologische Stadstuin Ottersum?

  •   keer gelezen

OTTERSUM / GENNEP | Is het een soap of een dramaserie? Er wordt weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de vestiging van de Biologische Stadstuin Down to Earth aan de Goorseweg in Ottersum. Als het aan de gemeente Gennep ligt is met het besluit de omgevingsvergunning te weigeren het laatste chapiter geschreven. Volgens initiatiefnemer Fake Mulder is het boek nog niet gesloten. Hij beroept zich op eerder in het ‘proces’ gemaakte fouten en het feit dat het College van B en W volgens voornemens is het besluit te nemen.

Daarmee lijkt het ideële plan van het voormalig SP-raadslid uit de gemeente Gennep nog meer te verzanden in een juridisch steekspel. Mulder refereert in zijn bezwaar aan ambtelijke toezeggingen, die door de Commissie Bezwaarschriften Gennep als zwaarwegend beschouwd worden.

De initiatiefnemer vond na een zoektocht naar locaties in februari 2019 eindelijk een plaats aan de Goorseweg in Ottersum. Om zijn plannen een biologische stadstuin te realiseren werd een ‘Bruikleenovereenkomst stadstuinderij’ gesloten. Het idee van die overeenkomst was dat ter plaatse een algemene voorziening voor dagbesteding zou worden gecreëerd, gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een keet van tien vierkante meter volstond voor dat oorspronkelijke idee. In de overeenkomst werd ook vastgelegd dat het perceel de bestemming agrarische activiteiten heeft en het beoogde gebruik in overeenstemming was met het bestemmingsplan. Verder zouden geen vaste bouwwerken opgericht. Om een mobiele schuilvoorziening met chemisch toilet te realiseren werd een vereiste omgevingsvergunning in de procedure opgenomen. In maart 2019 deed de stichting een verzoek voor het oprichten van een keet van tien vierkante meter.

De initiatiefnemer en het gros van de buurtbewoners leefden steeds meer op gespannen voet. Mediaton bood geen soelaas. Een verzoek tot handhaving bracht aan het licht dat de ontwikkelingen in strijd waren met de afspraken en het bestemmingsplan. Op het perceel werd begin vorig jaar 96 vierkante meter aan bebouwingen gemeten, waar slechts tien waren toegestaan.
De stichting Biologische Stadstuin Down to Earth beroept zich bij de Commissie Bezwaarschriften Gennep op toezeggingen. Meerdere keren zou de indruk gewekt zijn dat Mulders verzoek gehonoreerd werd. ‘Ook de telefonische uitspraak van de gemeentesecretaris dat de stichting ervan uit kon gaan dat dat de vergunning maandag verleend zou worden en dat zand en hout geleverd kon worden, zijn te kwalificeren als ondubbelzinnige toezeggingen’, schrijft de bezwaarcommissie, die adviseert het bestreden besluit te heroverwegen. De commissie schrijft ook dat ondanks de weigering van de omgevingsvergunning de activiteiten die passen in het bestemmingsplan door kunnen gaan.

Ondanks de toezeggingen werd de omgevingsvergunning niet verleend. ‘Down to Earth' tekende in november vorig jaar bezwaar aan tegen de afwijzing. In een ambtelijk advies aan B en W wordt gesteld dat de aanbevelingen van de Commissie Bezwaarschriften niet opwegen tegen de belangen van de stichting. Gennep beroept zich op belangen voor omwonenden, de verstening van het agrarisch gebied en verkeersveiligheid. Bovendien wil B en W de overeenkomst uit 2019 opzeggen, met een opzegtermijn van zes maanden. Mulder reageerde maandag kort: "Wederom heeft de gemeente fouten gemaakt. Eerder heeft de rechter al gewaarschuwd. Wordt vervolgd dus.”

Jos Gröniger
Meer berichten