<p>De Uitkomst in Ven-Zelderheide.</p>

De Uitkomst in Ven-Zelderheide.

(Foto: Jos Gröniger)

Informatieavond woningbouwplannen Kleefseweg Ven-Zelderheide

  •   keer gelezen

De ontwikkeling van het dorpshart van Ven-Zelderheide is volop in gang. Zo komt er een MFC in het kerkgebouw aan de Kerkvonder. Daarnaast zijn er plannen voor de bouw van 15 woningen op de plaats van gemeenschapshuis De Uitkomst, aan de Kleefseweg 29. De woningen zijn voor starters en doorstromers. 

Donderdag 21 oktober is hierover een informatieavond in het gemeenschapshuis De Uitkomst in Ven-Zelderheide. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst geeft projectontwikkelaar KOLAT een korte presentatie over de woningbouwplannen. Ook kunt u vragen stellen en uw interesse voor de woningen kenbaar maken. Voor toegang is het noodzakelijk dat u over een geldige QR-code beschikt in verband met de regels rondom corona.

Voor de bouw van de woningen is het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kleefseweg 27-29 Ven-Zelderheide’ opgesteld. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl, nummer NL.IMRO.0907.BP21121KLE2729VEZ-ON01. Tijdens de inzagetermijn, die duurt tot 10 november 2021, kunt u een schriftelijke zienswijze indienen t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen. 

Meer berichten