<p>&#39;Ruimte voor de Maas moet overstromingen bij extreem hoogwater, zoals afgelopen zomer, verkleinen.&nbsp;</p>

'Ruimte voor de Maas moet overstromingen bij extreem hoogwater, zoals afgelopen zomer, verkleinen. 

(Foto: Ten Haaf Fotografie)

Minder kans op natte voeten bij extreem hoog Maaswater

  •   keer gelezen

OEFFELT/GENNEP | Provincies, gemeenten, waterschappen, Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat en meerdere samenwerkingspartners gaan aan de slag met het project ‘Ruimte voor de Maas’. Dit project, dat begin 2023 een aanvang moet krijgen, heeft als doel om de waterstand in de Maas bij Oeffelt bij hoogwater met 21 centimeter te laten zakken, zodat het overstromingsgevaar afneemt.

Tussen Oeffelt en Gennep is de Maas versmald, door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het Duits Lijntje. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze ‘flessenhals’ stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot mogelijk overstromingen. “Met de aanpak van deze ‘flessenhals’ dragen we bij aan de verbetering van de waterveiligheid in de toekomst”, laten de initiatiefnemers op de website Ruimte voor de Maas bij Oeffelt weten. “Ons project verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater met ongeveer 21 centimeter.”
De maatregelen bestaan uit het maken van twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. Ter plekke worden de uiterwaarden van de Maas (de weerd) verlaagd. Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af en is dat in de waterstand stroomopwaarts tot aan Venlo merkbaar. “We willen de opgave vanuit hoogwaterveiligheid slim combineren met doelen die er in het gebied zijn voor natuur, cultuurhistorie en recreatie.”

Deltaprogramma
Het project is onderdeel van het Deltaprogramma Maas. In 2018 is een verkenningenrapport opgeleverd voor Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. In deze verkenning is het plan op hoofdlijnen geschetst. Tal van bewoners, ondernemers en betrokkenen dachten hierin mee met het projectteam. “Tot eind 2022 werken we het voorkeursalternatief verder uit tijdens de zogenaamde planuitwerkingsfase.” Begin 2023 start de uitvoering. In 2028 met het project afgerond en opgeleverd zijn.
Meer informatie via www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl 

Meer berichten