In VerbindVerhaal 7 gaat Do minique Bartels in op tips voor het gezin. (Foto: De Konnectkever)
In VerbindVerhaal 7 gaat Do minique Bartels in op tips voor het gezin. (Foto: De Konnectkever) (Foto: altanaka)

VerbindVerhaal (7) Tips voor het gezin

  •   keer gelezen

GENNEP | In de rubriek VerbindVerhaal wordt iedere maand ingespeeld op één thema. In mei is dit het thema gezin. In het zevende #VerbindVerhaal staan de tips voor het gezin centraal. In week 21 deelt Dominique Bartels een ervaringsverhaal van een gezin uit de gemeente Gennep.

Door Dominique Bartels


Tips voor opvoeden?
Opvoedinformatie Nederland levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. Dat doet instantie in samenwerking met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ouders, jongeren en kinderen zelf. Onder de kopjes kinderwens, zwanger, baby, peuter, basisschoolkind, puber, jongvolwassene en ouderschap is veel informatie beschikbaar over diverse onderwerpen. Van gezonde voeding, tot media, tot genotmiddelen en scheiden et cetera. Verder heeft Opvoedinformatie ook een YouTube-kanaal waar door middel van korte filmpjes allerlei thema’s behandeld worden. Denk hierbij aan onderwerpen als Hoe kan je ongelukken in en om het huis zoveel mogelijk voorkomen? Wat doe je als je kind een driftbui heeft? Hoe praat je met je puber over internet en seks? En welke invloed heeft ouderschap op je relatie?
Om maandelijks op de hoogte te blijven van de nieuwste informatie wordt aangeraden om aan te melden voor de nieuwsbrieven van Opvoedinformatie. Zie ook www.opvoeden.nl

Geen geld voor activiteiten voor je kind?
Stichting Leergeld De Stuwwal biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten op school, sport of cultuur. De stichting geeft directe hulp door de kosten van activiteiten voor kinderen rechtstreeks te vergoeden aan school, de winkel of de vereniging, als die kosten niet vergoed kunnen worden door andere voorzieningen. Stichting Leergeld De Stuwwal kijkt altijd eerst samen met zorgvragers naar de mogelijkheden van bestaande voorzieningen en kan ondersteuning bieden bij het aanvragen hiervan. Inwoners uit de gemeente Gennep kunnen via de website een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld De Stuwwal voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Ouders komen in aanmerking voor deze hulp als zij een laag netto besteedbaar gezinsinkomen hebben. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Bel voor meer informatie 06-53387456 of kijk op www.leergeld.nl/destuwwal


Huiselijk geweld?
Veilig Thuis NML is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden-Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Zij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven.  Wie behoefte heeft met iemand te praten belt naar 0800 2000, dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. Zie ook www.veiligthuisnml.nl

Vragen of klachten over jeugdhulp?
AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp is er om mensen zonder oordeel te helpen, zodat zij verder kunnen in de jeugdhulp. Het AKJ is een onafhankelijke organisatie. Jongere, ouder of verzorger met een vraag of klacht? Het AKJ staat klaar. Samen met de cliënten wordt het antwoord gezicht. Hulp en advies zijn gratis. Het AKJ wil dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Bel 088 555 1000, op werkdagen tussen 9.00 en17.00 uur, of zie www.akj.nl

Kijk voor meer tips en informatie over het thema Gezin op www.dekonnectkever.nl/verbindverhalen. 

Jos Gröniger
Meer berichten