Gemeente Gennep stemt in met opzeggen gasleveringscontract met Gazprom

  •   keer gelezen

GENNEP | De gemeente Gennep stemt in met het voorstel van Inkoopcentrum Zuid (ICZ) om het gasleveringscontract met het Russische Gazprom per 10 oktober op te zeggen. Inkoopcentrum Zuid (ICZ) is het gemeentelijk samenwerkingsverband dat de inkoop van gas en elektriciteit regelt voor onder andere de gemeente Gennep. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog in Oekraïne. 

Het college van B&W schrijft over het besluit: “De Russische agressie jegens Oekraïne en het feit dat de Russische oorlogvoering in belangrijke mate gefinancierd wordt door inkomsten uit gaslevering hebben de EU ertoe aangezet een aantal sanctiepakketten af te kondigen. Het vijfde sanctiepakket, van 9 april 2022, stelt dat lopende contracten met Russische partijen vóór 10 oktober 2022 dienen te zijn beëindigd.” Het contract met Gazprom zou eigenlijk nog lopen tot 1 januari 2023. Voor de periode daarna is al een contract met Vattenfall afgesloten. Voor de overbruggingsperiode tot 1 januari 2023 gaat ICZ eveneens een contract aan met Vattenfall. Het college van B&W meldt: “Vroegtijdige beëindiging van het contract met Gazprom is onder de huidige omstandigheden juridisch toegestaan; wel zijn er meerkosten als gevolg van het vervallen van de gunstige prijsafspraken met Gazprom. Voor Gennep, met een relatief laag gasverbruik, vallen deze meerkosten echter mee.” De meerkosten worden geschat op 5.400 euro. Als alle betrokken gemeenten instemmen met het voorstel van ICZ gaat deze over tot het tekenen van het contract met Vattenfall en het opzeggen van het contract met Gazprom. 

Meer berichten