Wethouder Van Hulsteijn, Dorpsraadvoorzitter Nabuurs en gedeputeerde Dritty bij de kerk in Ven-Zelderheide,
Wethouder Van Hulsteijn, Dorpsraadvoorzitter Nabuurs en gedeputeerde Dritty bij de kerk in Ven-Zelderheide, (Foto: Gemeente Gennep)

Provincie en gemeente maken werk van omvorming Ven-Zelderheide

  •   keer gelezen   Centrum

VEN-ZELDERHEIDE | ‘Uitkomst voor de kerk’! De Gennepse wethouder Janine van Hulsteijn en de Limburgse gedeputeerde Andy Dritty presenteerden donderdagmiddag de samenwerkingsagenda tussen de Provincie Limburg en de gemeente. Genneps speerpunt in de overeenkomst is het plan voor de herbestemming van de kerk tot multifunctionele accommodatie (MFA) en de realisatie van vijftien woningen op de locatie van gemeenschapshuis De Uitkomst.

Door Jos Gröniger

Door de -op basis van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) gesloten- samenwerkingsagenda worden woningbouwplannen versneld, en dat komt de woon- en leefomgeving ten goede. Daardoor blijven voorzieningen voortbestaan. In Gennep is dat een ambitie uit het collegeprogramma.

In de kern Ven-Zelderheide resulteert het plan in nieuwbouwwoningen aan de Kleefseweg terwijl driehonderd meter verder een nieuw dorpshart ontstaat. Centraal in dat hart is de omvorming van kerk tot multifunctionele accommodatie met gemeenschapszaal en kinderopvang. Kerkdiensten vinden nu al grotendeels plaats in de Antonius Abt kapel aan de Vensestraat. Of in de huidige parochiekerk straks nog erediensten gehouden worden hangt af van het bisdom Roermond en de wensen van de kerkgebruikers in het dorp. De nieuwe Vense MFA is straks onderdeel van het dorpshart met basisschool De Vonder en het onlangs aangeplante park aan de Spiekerbeek, en daarmee is de Vense dorpsraad op voorhand content mee. De kogel is nog niet door de kerk. “Maar we zijn goed op weg, en we zijn ook tevreden met de ontwikkelingen tot nu toe”, zegt Marc Nabuurs van de Dorpsraad Ven-Zelderheide.
De gemeente Gennep steekt drie miljoen euro in de omvorming van de kerk. Uit het kader KLC komt 900.000, het monumentenfonds betaalt 150.000 euro.

De verhuizing van het gemeenschapshuis naar de MFA in het kerkgebouw maakt woningbouw op de locatie van De Uitkomst aan de Kleefseweg mogelijk. Een plan voor elf starterswoningen en vier doorstromerswoningen in het middensegment. De starterswoningen worden tegen een gunstige starterslening in de markt gezet. Starters kunnen 20 procent van het koopbedrag lenen zonder aflossingsverplichting in de beginjaren. Ook worden elke woningen volgens het ‘koop-later’ principe aangeboden. Starters op de woningmarkt kunnen met deze hulp op termijn tot aankoop overgaan.

De betrokken partijen verwachten op een zo kort mogelijke termijn de werkzaamheden te verrichten. Er wordt naar gestreefd om eind dit jaar de werkzaamheden aan de kerk te starten. Tegelijkertijd met de ombouw wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan op de locatie gemeenschapshuis De Uitkomst gestart. Zodra de MFA gereed is wordt De Uitkomst gesloopt. Medio 2023 zijn de vijftien woningen daar gereed.

Meer berichten