<p>Weinig winkelpubliek in Gennep op maandagmiddag, maar zeker ook op andere momenten. De reden is bekend.&nbsp;</p>

Weinig winkelpubliek in Gennep op maandagmiddag, maar zeker ook op andere momenten. De reden is bekend. 

(Foto:Jos Gröniger)

CDA wil Gennepse winkeliers (tijdelijk) op lokale weekmarkten

  •   keer gelezen   Centrum

GENNEP | De hernieuwde Coronacrisis raakt middenstanders diep. De vanuit het ministerie opgelegde Coronamaatregelen trekken ook een zware wissel op de lokale Gennepse ondernemers en op de leefbaarheid in het centrum van de Niersstad. Voor de fractie CDA is dat aanleiding een lans voor hen te breken. De christendemocraten vragen het Gennepse college van B en W winkeliers mogelijkheden te bieden hun waar buiten te presenteren en zelfs een standplaats op de markten te geven.

Het CDA kondigde de vragen in het weekend aan en  bracht ze ter sprake in de voorbereidende raadsvergadering van maandagavond. “Met deze vragen willen wij het college oproepen om de lokale ondernemers in de gemeente Gennep binnen de gestelde Coronaregels ruimhartig te faciliteren en samen met hen te zoeken naar creatieve mogelijkheden, zodat ondernemers ook in deze zware tijd kunnen blijven ondernemen en mensen de weg naar de lokale ondernemers blijven weten te vinden. Daartoe hebben wij een aantal suggesties gedaan”, licht fractievoorzitter Twan Reintjes het schrijven van zijn partij toe.

Creativiteit
In het voorstel c.q. verzoek aan het college schrijven de christendemocraten: ‘Ondernemers blijven gelukkig steeds weer zoeken naar creatieve mogelijkheden om er voor te zorgen dat zij hun hoofd boven water kunnen houden. Toch zijn het (opnieuw) zware tijden. Wat het CDA betreft ligt er ook een taak voor de gemeente om ondernemers binnen de vastgestelde coronaregels te faciliteren en daarbij samen met hen te zoeken naar creatieve mogelijkheden en te zorgen voor een eerlijk en gelijk speelveld voor ondernemers. Dit met als doel dat zij ook in deze tijd kunnen blijven ondernemen en de mensen de weg naar de lokale ondernemers blijven weten te vinden. Als CDA hebben we begrepen dat er vanuit het college (op bestuurlijk niveau) geregeld overleg is met de horecaondernemers. Dat is goed. De lokale winkeliers hebben via het bedrijvenloket een ambtelijk aanspreekpunt. Mogelijk dat er ook vanuit de nieuwe BIZ (Bedrijveninvesteringszone) nog mogelijkheden liggen voor overleg (mochten deze niet al benut worden)’.

Vragen
Het CDA vraagt of het college op bestuurlijk niveau bereid is in overleg te treden met geïnteresseerde winkeliers om samen naar mogelijkheden te zoeken om binnen de Coronaregels producten te verkopen.  Ook wil het CDA weten of B en W bereid zijn lokale ondernemers (tijdelijk) een standplaats te verschaffen op (een van) de twee markten in de Niersstad, Een extra marktdag (vrijdag) zou in de ogen van CDA ook een mogelijkheid zijn om koopwaren in de buitenlucht te aan te bieden. Tot slot stelt CDA voor om winkeliers toe te staan een kraam vóór hun zaak in te richten waar de producten geëtaleerd kunnen worden. Ook dat zou natuurlijk binnen de gestelde Coronaregels moeten kunnen gebeuren.

Maandagmiddag verwachtte Twan Reintjes dat zijn vragen in behandeling genomen zouden worden al was het maar om winkeliers een hart onder de riem te spreken. “Ik vind ook dat we als gemeente instanties als de Veiligheidsregio moeten kunnen en willen overtuigen van de mogelijkheden en noodzaak van steun aan onze lokale winkeliers. Ik denk dat de collega fracties ons standpunt delen.”

Jos Gröniger
Meer berichten