De tweede succesvolle SamenLoop voor Hoop uit 2018 in Gennep. KWF schrapt de evenementen in de toekomst.
De tweede succesvolle SamenLoop voor Hoop uit 2018 in Gennep. KWF schrapt de evenementen in de toekomst. (Foto: Jos Gröniger)
Ingezonden

SamenLoop voor Hoop?

  •   keer gelezen   Ingezonden

SamenLoop voor Hoop?

Er komt geen SamenLoop voor Hoop meer om geld op te halen voor onderzoek en voorkomen van kanker. Het KWF kwam afgelopen week met deze teleurstellende mededeling dat er na 15 jaar een einde komt aan dit zo bijzondere evenement.

In Gennep is er twee keer met veel enthousiasme een SamenLoop gehouden, in Cuijk stond men op het punt een tweede editie te gaan organiseren. En in alle gevallen was er een geweldig resultaat. En dan hebben we het zeker niet alleen over de financiële opbrengst. Natuurlijk zijn ook wij erkentelijk voor de inbreng van zoveel sponsors. Zonder hen was het organiseren onmogelijk geweest. Maar dan hebben we het juist over de vreugde en verdriet die het bij de honderden eregasten en de duizenden deelnemers en vrijwilligers teweeg heeft gebracht. Met name de onbeschrijfelijke sfeer, emotie, troost en saamhorigheid hoor je bij alle betrokkenen nog steeds terug.

En dan nu het bericht dat KWF gaat stoppen met dit geweldige evenement. Heel teleurstellend omdat de SamenLoop niet werd gedragen door de betaalde krachten van het KWF, maar juist door de talloze vrijwilligers uit de dorpen en steden, die er hun hele ziel en zaligheid in hebben gestopt. En dan doet het heel veel pijn dat KWF directeur Johan van de Gronden met de mededeling komt dat ze ermee gaan stoppen vanwege de relatief hoge kosten. 

Daar begrijpen ook wij als organisatie in Gennep dus helemaal niets van. Het lijkt erop dat voor het KWF uitsluitend het uitgangspunt was om geld op te halen voor het goede doel. Dat is uiteraard ook heel belangrijk en dat moet zeker ook doorgaan, zodat we in de toekomst deze verschrikkelijke ziekte onder controle kunnen krijgen en kunnen gaan voorkomen. Maar men heeft onvoldoende stilgestaan bij de emotionele impact van deze SamenLopen. Met kostenbesparing bij het KWF door minder centrale regie zou het beëindigen van deze formule zeker niet nodig zijn geweest. 

Zoveel mensen in Gennep hebben ons de afgelopen jaren aangesproken wanneer er weer een SamenLoop zou komen. Het heeft de betrokkenen zoveel goed gedaan. De aandacht voor de eregasten, de inzet en creativiteit van de vrijwilligers en deelnemers en het gevoel van saamhorigheid bij iedereen. Het gaat er dus helaas niet meer van komen…

Wij zijn de eregasten, organisatoren, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en alle overige betrokkenen van de SamenLoop voor Hoop Gennep van 2013 en 2018 heel veel dank verschuldigd!

Teus van Leeuwen,

voorzitter SamenLoop voor Hoop Gennep 2018

Jos Gröniger
Meer berichten