<p>VVD Gennep pleit voor terugkeer van ambulancepost in Gennep.</p>

VVD Gennep pleit voor terugkeer van ambulancepost in Gennep.

(Foto: De Maas Driehoek)

‘Menselijke maat niet aanwezig in discussie over ambulancepost Gennep’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Eigenlijk zou ik willen zeggen dat ik met stijgende verbazing het artikel ‘Ambulancechauffeur Bergen: ‘Als je later komt dan zou moeten voel je je gewoon klote’ van De Limburger van dinsdag 17 augustus jl. heb gelezen. Maar feit is dat deze signalen een bevestiging zijn van de zorgen die er al leefden sinds het aangekondigde en toen ook uitgevoerde vertrek van de Gennepse ambulancepost. 

Natuurlijk snapt de VVD fractie dat er vanuit de gemeente Gennep slechts een lobby kan plaatsvinden, maar gevoelsmatig komt er ook voor ons als volksvertegenwoordigers - die er feitelijk niet over gaan - wel een punt dat de houding zijdens AmbulanceZorg en het gebrek aan communicatie richting Gennepse bevolking en politiek vanuit die organisatie onacceptabel worden. 

Op dit moment schijnt het vooral om cijfermatige onderbouwing zijdens AmbulanceZorg te gaan waarbij wordt aangetoond dat de gemaakte keuze om de Gennepse post te sluiten gerechtvaardigd was. Wat daarbij echter uit het oog wordt verloren is het feit dat het achter alle percentages rondom ritten en opkomstcijfers om de levens en gezondheid van onze inwoners moet gaan. Die menselijke maat lijkt niet aanwezig in de huidige discussie.

‘AmbulanceZorg moet fysiek en openbaar tekst en uitleg komen geven aan de gemeenteraad van Gennep’

Dringend verzoek
Vandaar dat de fractie van de VVD zojuist het dringende verzoek neergelegd heeft bij burgemeester Teunissen, om op korte termijn in augustus of september een bijeenkomst te organiseren waarbij de verantwoordelijke personen van AmbulanceZorg fysiek en openbaar tekst en uitleg komen geven aan de gemeenteraad van Gennep en waarbij wij als lokale politiek onze zorgen rechtstreeks met de verantwoordelijken kunnen delen.

Wij hopen dat AmbulanceZorg beschikbaar is voor een dergelijk gesprek waarbij moet worden gesproken over de beste oplossingen in het belang van onze inwoners. 

Uiteindelijk draait het vooral om stevig lobbyen voor betere ambulancezorg, ook via de media. Vandaar dat de VVD fractie uitermate blij is dat er in De Limburger opnieuw aandacht is voor de actuele situatie. 

Dat neemt niet weg, dat wij hopen dat u ook de komende tijd de focus wilt leggen op de ambulancezorg in de top van Noord-Limburg!

Met vriendelijke groet,

Holger Rodoe
Fractievoorzitter VVD Gennep

Meer berichten