Een luchtfoto van de ontdekte torenresten.
Een luchtfoto van de ontdekte torenresten. (Foto: Onderzoeks- en Adviesbureau BAAC)

Bijzondere vondst bij onderzoek Genneper Huys

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur

GENNEP | Het in september gehouden onderzoek naar de conditie van de ruïne van de burcht het Genneper Huys heeft een opmerkelijke vondst opgeleverd. Archeologen van onderzoeks-en adviesbureau BAAC ontdekten een tufstenen muurwerk, dat onderdeel was van een achthoekige toren uit de twaalfde eeuw. Een dergelijk bouwwerk uit die tijd is bijzonder. 

Achthoekige torens uit die periode werden gebouwd bij kerken maar waren bij kastelen zoals het Genneper Huys niet gangbaar. Nederland een de rest van Noordwest-Europa kennen er slechts enkele voorbeelden van. 

De restanten van de burcht bij de monding van de Niers in de Maas raakt steeds verder in verval. Het onderzoek richtte zich dan ook op de mogelijkheden de ruïne te consolideren. Bij het proefsleuvenonderzoek stuitten de onderzoekers op de restanten van de toren.

 Er is een tufstenen muurwerk gevonden van een achthoekige toren uit de 12e eeuw. Archeologen Sjaak Mooren en Ingrid Cleijne: “We hadden niet verwacht zoveel nieuwe elementen op te graven. De vondst van de achthoekige toren is voor Nederland heel bijzonder. We denken dat de toren 15 à 20 meter hoog is geweest. Voor die tijd een erg imposante verschijning. De vorm is zeldzaam en waarschijnlijk is hier voor gekozen om indruk te maken. De meeste kasteeltorens zijn immers vierkant, rechthoekig of rond.” 

Het Genneper Huys ligt op enige afstand van het stadje Gennep. Dat is niet heel uitzonderlijk en kwam vaker voor in die tijd. Zo is er genoeg ruimte om vijanden op afstand te houden en biedt het ruimte voor een schootsveld. De verdediging is makkelijker als er niet teveel boerderijen in de buurt liggen. De strategische ligging aan de Maas bood veel mogelijkheden en ziet er ook gewoon mooi uit. Er is snel toegang tot water met de Maas en de Niers in de buurt. 

De ruïne is een beschermd archeologisch en bebouwd rijksmonument. De burcht betekent veel voor de gemeenschap van Gennep en de geschiedenis van Zuid-Nederland. Daarom werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Gennep, provincie Limburg en Staatsbosbeheer nauw samen om te komen tot een goed consolidatieplan.

Jos Gröniger
Meer berichten