Is het KEC in Gennep al te klein voordat het gebouw geopend is?
Is het KEC in Gennep al te klein voordat het gebouw geopend is? (Foto: Eigen foto)

CDA al vóór opening bezorgd om ruimtegebrek in nieuw KEC

  •   keer gelezen   Onderwijs

GENNEP | De bouw van het Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep nadert de voltooiing. In en rondom het gebouw tussen Picardie en Martinushof in de Niersstad wordt hard gewerkt om het KEC bij de aanvang van het schooljaar 2021-2022 in gebruik te nemen. In de laatste weken voor de zomervakantie dienen de eerste problemen zich aan. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat lang niet alle scholieren in het gebouw gehuisvest kunnen worden. Volgens het Gennepse CDA is het KEC ondanks de ruime maatvoering in het voortraject te klein. Vier klassen zouden geen plek in het fonkelnieuwe complex hebben.

De christendemocraten stelden via fractievoorzitter Twan Reintjes schriftelijke vragen over het ruimtegebruik van het KEC.

Het Kind Expertise Centrum biedt plaats aan diverse soorten onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Waar zij nu nog elk op afzonderlijke locaties gehuisvest zijn, vinden de leerlingen van (openbare) basisscholen Maria Goretti en Elckerlyc en de scholen voor speciaal onderwijs Piramide en Mikado en Spring Kinderopvang onderdak in het KEC. In het centrum heeft elke organisatie straks haar eigen ruimte.

Bij de planvorming van het KEC werd in 2018 uitgegaan van een benodigd vloeroppervlak van 3.500 m2. Dat aantal was afgestemd op de leerlingenprognoses uit 2017. De toen verwachte bevolkingskrimp en de daarmee samengaande terugloop van het leerlingenaantal werden doorberekend. De gemeenteraad heeft volgens Reintjes destijds aangedrongen in te spelen op een minder pessimistische prognose. Het fonkelnieuwe KEC zou ook een aantrekkingskracht kunnen hebben. Bovendien vlakte de terugloop van scholieren af in 2018.

Om een ruimtegebrek te voorkomen werd inpandig een overgangsvoorziening gecreëerd voor ongeveer honderd leerlingen. De kosten kwamen voor rekening van de gemeente Gennep.

Kort voor de oplevering blijkt dat die aanpassing ontoereikend is. Kwam het KEC in april nog twee lokalen tekort, inmiddels is dat opgelopen naar vier, zo schrijft de CDA-fractievoorzitter, die bij aanvang van het nieuwe schooljaar (30 augustus) de zaak opgelost wil zien.

Reintjes vraagt het college of de signalen kloppen, en ook wil hij weten wat het werkelijke tekort nu is. Het CDA vraagt zich ook af waarom, ondanks dat de gemeenteraad in 2018 koos voor de maximale variant, er nu een tekort kan ontstaan. De partij wil weten wat de huidige prognoses zijn, en is bezorgd voor welke onverwachte kosten de gemeente Gennep komt te staan.
Een woordvoerster van de gemeente bevestigt dat wegens het tekort aan klaslokalen in april een aanvraag gedaan is.

Jos Gröniger
Meer berichten