De leerlingen van het Elzendaalcollege overleggen met de raadgevers tijdens een schorsing.
De leerlingen van het Elzendaalcollege overleggen met de raadgevers tijdens een schorsing. (Foto: Jos Gröniger)

Leerlingen Elzendaalcollege smeden met duurzaamheid doorspekte motie

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | Gaven de leerlingen van 3 Mavo en Havo van het Elzendaalcollege qua eensgezindheid een voorbeeld aan de Gennepse gemeenteraad of was het juist de verdienste van die lokale volksvertegenwoordigers? Feit is wel dat de tientallen deelnemers aan Jongeren en Politiek (JoPo) gezamenlijk plannen smeedden waarmee de fracties CDA, D66, PvdA, SP en VVD straks uit de voeten kunnen. Een uit zes onderdelen bestaande motie met heldere klimaatvriendelijke voorstellen werd (ondanks twee opmerkingen) met algehele stemmen aangenomen.

Met die uitgebreide motie willen de scholieren een duurzame omgeving nabij het Elzendaalcollege en een gedragsverandering bewerkstellen.

In een raadsvergadering, zonder scherpe randjes en politieke animositeit, deelden de fracties Rood, Wit, Groen, Blauw en Oranje hun ideeën, en hoorden de plannen van collega’s constructief aan. In de schorsingen werden de koppen bij elkaar gestoken er werd de motie samengesteld waarmee de Gennepse gemeenteraad straks aan de slag kan. In de motie wordt opgedragen de mogelijkheden voor gescheiden afvalbakken, laadpalen op de school, groen op school en hemelwaterafkoppeling. In het oog springend was het stichten van een coöperatie die zonnepanelen wil realiseren op gemeentelijke gebouwen, de fietsenstalling van de school, maar ook op het water. De zandafgraving van De Banen is volgens de JoPo fracties de uitgelezen plaats voor drijvende zonnecollectoren. Als laatste punt uit de motie wordt aandacht gevraagd voor het belonen van de gedragsverandering die nodig is om de overige items te bevorderen.

Jongeren en Politiek werd voor de zeventiende keer gehouden op initiatief van de gemeente Gennep en het Elzendaalcollege. Het doel om politiek en jeugd dichterbij elkaar te brengen lijkt afgemeten aan deze sessie te slagen. Dat het onderwerp van de discussie de jeugd aangesproken heeft, blijkt uit de aangedragen ideeën. 

Jos Gröniger
Meer berichten