<p>De fractie KERN met de kandidaten voor een raadszetel voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.</p>

De fractie KERN met de kandidaten voor een raadszetel voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

(Foto: Eigen foto)

KERN keert niet terug in Gennepse gemeenteraad

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | Het ziet ernaar uit dat de Gennepse politiek ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 verstoken blijft van een lokale partij. De voorlopig laatst actieve lokale partij KERN heeft besloten af te zien van een terugkeer in de gemeenteraad. Het bestuur van KERN erkent het belang van een lokale vertegenwoordiging in de raad, maar zegt dat het er in de afgelopen periode niet in geslaagd is geschikte kandidaten te vinden.

KERN trachtte mensen te betrekken bij de samenstelling van het team, om daarmee een verbreding en verjonging mogelijk te maken. ‘Zoals andere politieke partijen ervaren, blijkt het voor velen moeilijk om een actieve rol in het gemeentebestuur op zich te nemen’, meldt de partij. Gezien de leeftijdsopbouw van de huidige groep en de actuele situatie van beschikbare mensen, heeft het partijbestuur besloten af te zien van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het is volgens het KERN-bestuur nog niet bekend of de partij daarna blijft voortbestaan.

KERN kende tot medio 2011 de Combinatie Eenheidslijst (CEL) als voorloper. CEL ontstond in 1990 na een fusie tussen Combinatie’86 en Eenheidslijst. In de periode dat een gemeentelijke samenvoeging in Noord-Limburg actueel was ontstond ook KERN Bergen. Het was destijds het plan dat KERN actief zou worden in de drie noordelijkste gemeenten van Limburg. In Mook en Middelaar schoof DGP al aan, maar na het afketsen van de gemeentelijke herindeling bleef die partij onder deze naam bestaan.

Jos Gröniger
Meer berichten