Een van de laatste ritten van de ambulance vanuit de inmiddels gesloten post in Gennep.
Een van de laatste ritten van de ambulance vanuit de inmiddels gesloten post in Gennep. (Foto: Jos Gröniger)

Zorg om aanrijtijden ambulances

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | De aanrijdtijden van de ambulance tijdens spoedritten blijft een heet hangijzer in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Weliswaar stijgt het aantal ritten waarbij de ambulance binnen 15 minuten na de oproep op de onheilsplaats moet aankomen, maar de landelijke norm van 95 procent wordt nog niet gehaald. In Gennep arriveerden ambulances in het tweede kwartaal van dit jaar in 89,1 procent van de gevallen binnen de normtijd. Burgemeester Hans Teunissen blijft positief. “Ik heb goede verwachtingen dat we richting 95 procent gaan.” De burgemeester refereert daarbij aan het feit dat in 2018 slechts een percentage van 76 procent gehaald werd.

In het noorden van de provincie werden in 2018 een verschuiving van de ambulancestandplaatsen aangepast. De pilot waarin tot 1 augustus dat jaar een ambulance in de brandweerkazerne in Gennep gestald was, werd beëindigd. De post werd ondergebracht op bedrijventerrein De Flammert in Bergen. Ook werd besloten dat voor de ritten in de drie Noord-Limburgse gemeenten de ambulances vaker uit Noord-Brabant en Gelderland ingezet konden worden.

De maatregelen leverden en leveren weerstand op bij ambulancepersoneel, de bevolking en de gemeenten. De gewenste normtijden worden immers nog steeds niet gehaald.
Samen met collega’s Gradisen van de gemeente Mook en Middelaar en Pelzer (Bergen) voerde de Gennepse burgemeester Teunissen op 24 augustus overleg met Ambulancezorg Limburg-Noord. De instantie deelt de ge-uitte zorgen en is in gesprek met de omliggende Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). De inzet is het vinden van een toekomstgerichte oplossing die bijdraagt aan het behalen van de aanrijtijden in de Kop van Noord-Limburg.
Een concreet voorstel om de aanrijtijdennorm beter te benaderen hebben de drie gemeenten niet , zo zegt burgemeester Hans Teunissen. Inzet van ambulances uit Duitsland zou kunnen bijdragen maar afspraken daarover zijn nog niet gemaakt. “Er wordt gelobbyd in de K80 een overleg tussen de kleiner gemeenten in ons land”, zegt Teunissen, “want dit probleem speelt in meer gemeenten.”

Medio oktober/november wil Ambulancezorg Limburg-Noord de drie gemeenteraden bijpraten over de kwestie.

Jos Gröniger
Meer berichten