<p>Lee Tonnaer werd donderdag uitgezwaaid in de gemeenteraad.</p>

Lee Tonnaer werd donderdag uitgezwaaid in de gemeenteraad.

(Foto: Gemeente Mook en Middelaarr)

Wisseling van de wacht in PvdA Mook en Middelaar

  •   keer gelezen   Politiek

MOOK EN MIDDELAAR | PvdA frontman Lee Tonnaer heeft afgelopen week een stap teruggedaan. De fractievoorzitter heeft het stokje overgedragen aan partijgenoot Ton Broekmans. Met hem als lijsttrekker richten de sociaaldemocraten zich op de naderende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Het bericht over het terugtreden van Lee Tonnaer kwam pas twee weken zijn laatste optreden in de gemeenteraad van donderdag 30 september. Dat was bewuste een keuze van de Mookenaar die tot zo kort mogelijk voor zijn afscheid gewoon wilde blijven functioneren. “Je bent weg op het moment dat je het vertrek aankondigt. Dat wil ik niet. Er wisten daarom maar enkele mensen van mijn besluit.”

‘Keukentafelgesprekken
De nu 77-jarige Lee Tonnaer was twaalf en een half jaar lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter. Hij trad in 2008 aan als opvolger van Theo van Brunschot. “Ik was volksvertegenwoordiger. Er kwamen veel mensen met vragen. Bij mij thuis hebben heel wat mensen aan de keukentafel gezeten.” Tonnaer nam met PvdA aan drie verkiezingscampagnes deel. De politicus vertolkte in de raad diverse rollen. “We waren oppositie- een coalitiepartij. Ik heb er ook als éénpitter gezeten.” Bijzondere herinneringen bewaart Lee Tonnaer aan de afgeketste gemeentelijke herindeling in 2010. “Eind oktober 2012 na het afblazen van die herindeling heb ik me kunnen onderscheiden met de toekomstvisie. De tribune in de raadszaal zat vol. Ik heb toen een amendement ingediend voor de dubbele oriëntatie van Mook en Middelaar.”

Geen fan van assertivocratie
De sociaaldemocraat zegt zich nooit te laten leiden door mensen die uit eigen belang voor- of tegenstander zijn van een plan. “Ook zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden. Ik houd niet van assertivocratie.”
Terugblikkend is Tonnaer blij en trots dat hij bij de ontwikkeling van heel wat projecten in zijn gemeente betrokken was. “Je hoort mensen wel zeggen eens dat er niets gebeurt in Mook en Middelaar. Maar wat denk je van de de projecten zoals fietsbrug Maasover, de Sterrenschans, het verkeersplan, het verzorggingstehuis aan de Groesbeekseweg en de nieuwbouw bij de oude Centra.”

Vernieuwing
Het moment om te stoppen was daar. “Ik ben van mening dat je het raadswerk maximaal drie periodes van vier jaar zou moeten doen. Het zorgt ervoor dat er vaker vernieuwing in de gemeenteraad komt. Donderdag werd Lee Tonnaer bedankt en toegesproken zijn laatste raadsvergadering. “Ik ben blij dat ik het besluit genomen heb, maar ik ga het wel missen.”
De achterbanvergaderingen vermijdt het gestopte raadslid voorlopig even. “Nee, ik wil de fractie niet voor de voeten lopen. Ik geef alleen gevraagde adviezen. Ik ga me weer richten op het zangkoor, het AED netwerk en voor stichting Jacques van Mourik. Ook ga ik weer wat vaker wandelen.”

Speld van Verdiensten
Tonnaer, die in de raad opgevolgd wordt door Everhard Scheltinga uit Middelaar, werd doorr burgemeester Willem Gradisen toegesproken en in het zonnetje gezet voor twaalf en half jaar lidmaatschap van de gemeenteraad. De burgemeester noemde tal van momenten waarop Lee Tonnaer kenmerkende inhoudelijke bijdragen heeft geleverd aan raadsdebatten en besluitvorming. Al in zijn eerste bestuursperiode vroeg hij bijvoorbeeld aandacht voor de condities bij het overhevelen van taken van de rijksoverheid naar gemeenten. Lee Tonnaer werd geschetst als een raadslid met een grote betrokkenheid en zelfs passie: “afwegingen kunt u rationeel uitstekend maken. U bent analytisch sterk. Met een brede interesse en kennis van zaken. U bent in de raad een generalist, maar feitelijk op diverse terreinen ook een specialist. Maar het blijft bij u niet bij de rationele afweging. Uw gevoel speelt een belangrijke rol bij uw politieke keuze en de wijze van politiek bedrijven in de raad”.
De burgemeester zette zijn loftuitingen kracht bij met het uitreiken van de Mookse Speld van Verdiensten.

Jos Gröniger
Meer berichten