<p>Een schip vaart de haven binnen. De scheepvaart is volgens de werkgroep Haven buiten beschouwing gelaten.&nbsp;</p>

Een schip vaart de haven binnen. De scheepvaart is volgens de werkgroep Haven buiten beschouwing gelaten. 

(Foto: Joost ter Laak)

Werkgroep Haven: ‘plannen zijn desastreus voor bouw en natuur’

  •   keer gelezen   Politiek

HEIJEN | De uitbreiding van de haven heeft desastreuze gevolgen voor het dorp Heijen. De woningbouw in de hele gemeente Gennep dreigt er door op slot te gaan en de natuur in De Maasduinen wordt bedreigd. Aan de hand van berekeningen luidt de Werkgroep Haven de noodklok. Werkgroepslid Joost ter Laak legt uit hoe de vork in de steel zit.

Door Jos Gröniger

De Heijenaar wil samen met de collega’s van Werkgroep Haven niet alleen dorpsgenoten wakker schudden. De gevolgen van de op handen zijnde uitbreiding van de haven zijn volgens Ter Laak straks voelbaar in grote delen van de Kop van Noord-Limburg. “De initiatiefnemers van de uitbreiding komen in hun berekeningen tot een lagere stikstofdepositie dan wij in de onze.”

Depositie
En het is volgens Ter Laak geen toeval dat in de Milieu Effect Rapportage (MER) een lagere waarde, dan de door de werkgroep berekende 370 ton NOx per jaar genoteerd wordt. “Met een hogere waarde kan het plan eenvoudig niet goedgekeurd worden. Zij moeten dus wel op netto minder uitkomen.”
De Heijenaar legt ook uit hóé de initiatiefnemers tot lagere netto waarden kunnen komen. “De emissie (uitlaatgassen, red.) van de scheepvaart op de drukke rivier de Maas is niet meegenomen in de berekening. En dat terwijl de Commissie MER eerder concludeerde dat de initiatiefnemers de scheepvaart ten onrechte buiten beschouwing gelaten hadden.” Het werkgroepslid benadrukt dat het een bewuste keuze geweest moet zijn. “Extra scheepvaart, qua uitstoot kan je niet slechter kiezen. Dat komt ook omdat de uitstoot deels neerdaalt in de rivier op de oevers van de rivier”.
De werkgroep Haven berekend dat het uitbreidingsplan leidt tot 370 ton NOx per jaar. “Ter vergelijking, dit komt overeen met de uitstoot die veroorzaakt wordt door de bouw van honderdnegentig duizend woningen”, zegt Ter Laak.
De verplaatsing neerslag (depositie) van de stikstof die veroorzaakt wordt door de scheepvaart op de Maas is groot in de Natura-2000 gebieden De Maasduinen en de Oeffelter Meent. Dat komt omdat de rivier dicht langs deze gebieden stroomt. Dat heeft te maken met de afstand waarop de stikstof (NOx ) neerdaalt of -slaat. De vermindering dichtbij is ongeveer kwadratisch per afstand die het overbrugt. “Gebeurt dat op duizend meter van de plaats waar het vrijkomt, dan is de concentratie laag. Slaat de stikstof (NOx ) na honderd meter neer, dan is de concentratie veel groter, wel honderd keer”, rekent hij voor.

Rijk rekenen
Is het zich rijk rekenen of lichten de overheid en de initiatiefnemers de burgers verkeerd voor? De Werkgroep Haven stelt dat de Provincie Limburg ervan uit gaat dat door de uitbreiding van de haven de scheepvaart toeneemt. Dat heeft volgens Limburg dan een positief (verlagend) effect op het wegverkeer. “De haven heeft zeker invloed op de toename van extra zwaar vrachtverkeer, zeker naar Duitsland”, zegt Ter Laak.
Het Werkgroepslid weet het zeker: “Als het plan doorgaat zullen alle inwoners van Gennep er door geraakt worden.” Uitbreiding van de haven in leidt tot toename van stikstof, fijnstof en geluidhinder. “De natuurgebieden gaan achteruit en het herstel wordt erg lastig.”

De Werkgroep Haven houdt op woensdag 17 november (van 18.30 tot 20.30 uur) een bijeenkomst in gemeenschapshuis D’n Toomp over de gevolgen van het bestemmingsplan, toegang volgens de dan geldende Coronamaatregelen.

Jos Gröniger
Meer berichten