Met de realisatie van de semipermanente sporthal werd het voorzieningenniveau weer hoger.
Met de realisatie van de semipermanente sporthal werd het voorzieningenniveau weer hoger. (Foto: Jos Gröniger)

CDA borduurt voort, met vier vaste kernwaarden

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | Het CDA Gennep stelde onlangs de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar voor. Deze week presenteerden de christendemocraten ook het programma waarmee het de gunst van de Gennepse kiesgerechtigden wil verwerven en ook de visie voor de komende vier jaren toont. Daaruit blijkt dat de partij vastberaden is de in 2018 ingeslagen weg in de komende raadsperiode verder te voltooien.

Door Jos Gröniger

In het toekomstprogramma gaat het CDA uit van de vier vaste kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en rechtvaardigheid. De waarden worden gehanteerd de plannen om de gemeente Gennep gereed te maken voor de toekomst, zonder dat de vijf kernen hun eigenheid verliezen. “We hebben bij het samenstellen veel mensen in alle leeftijdscategorieën gesproken”, zegt het ervaren raadslid Jacques van Bergen, die in de campagne de lijsttrekker is. 

Samen met fractievoorzitter Twan Reintjes is Jacques van Bergen het er over eens. In de Niers- en Maasgemeente is het voorzieningenniveau de laatste raadsperiodes flink verbeterd.  ”We horen vaker dat we in Gennep een hoog voorzieningenniveau hebben. Als inwoner valt het niet meer op, maar mensen die nieuw in de gemeente komen zeggen het vaak. Bij zijn intrede maakt onze burgemeester die opmerking ook”, zegt Van Bergen.

Het gegeven mag geen reden zijn op de lauweren te gaan rusten. Dat beseffen Van Bergen en Reintjes ook. Er blijven nog voldoende aandachtspunten. De woningnood is ook voor CDA een hot item. Er worden stappen gezet maar voor starters blijft de woningmarkt een lastig begaanbaar terrein. “We blijven ernaar streven dat de gemeente Gennep in eigen beheer appartementen voor starters realiseert”, zegt Van Bergen, “Maar ook het verduurzamen van bestaande woningen en een goed investeringsklimaat voor onze ondernemers vragen aandacht.”
Het gemeenschaps- en verenigingsleven staat ook bij het CDA hoog in het vaandel. In bijna alle kernen zijn er multifunctionele centra of accommodaties. “Ook in Ottersum willen we dat het gerealiseerd wordt”, zegt Reintjes.
De christendemocraten houden ook voor wat betreft de woonomgeving een vinger aan de pols. In het kader van goed rentmeesterschap wil CDA blijven investeren in een vitaal en aantrekkelijk buitengebied. als lokaal geprofileerde fractie deelt CDA niet de landelijke regels. “We zijn een groene partij en houden hart voor de agrariërs”, aldus Van Bergen.

Jos Gröniger
Meer berichten