<p>Het coalitieakkoord Samen Bouwen van Mook en Middelaar is ondertekend door(vanaf links) Ton Broekmans, Cornelieke van den Bergh-Visser en Ton Herings.</p>

Het coalitieakkoord Samen Bouwen van Mook en Middelaar is ondertekend door(vanaf links) Ton Broekmans, Cornelieke van den Bergh-Visser en Ton Herings.

(Foto: Jos Gröniger)

Weinig ambities in coalitieakkoord Samen Bouwen

  •   keer gelezen   Politiek

MOOK EN MIDDELAAR | Als een van de eerste gemeenten in de regio heeft Mook en Middelaar de coalitie gevormd en ligt er een ondertekend coalitieakkoord klaar. Namens de partijen DGP, PvdA Lokaal Sociaal en de VVD  zetten vorige week woensdag respectievelijk Ton Herings, Ton Broekmans en Cornelieke van den Bergh-Visser de handtekening onder het akkoord Samen Bouwen. Het door elf van de dertien raadsleden gedragen akkoord omvat geen ambitieuze plannen maar staat voor de realiteit. In de kleine gemeente is financieel weinig ruimte voor ambitieuze, dure projecten. De politieke partijen schikken zich naar de situatie en kiezen er voor geen nieuw beleid uit te stippelen.

Door Jos Gröniger


Dat heeft volgens de samenstellers van het akkoord te maken met een structureel tekort op inkomsten door achterblijvende financiering vanuit het Rijk, zoals dat voor het gros van de Nederlandse gemeenten geldt. Het is onzeker wat de financiële bijdragen van het Rijk in de toekomst voor de gemeente Mook en Middelaar gaan betekenen. ‘Waar nodig zal ook het staande beleid nog geactualiseerd of mogelijk geschrapt worden’, meldt het persbericht bij het akkoord.

Het breed gedragen coalitieakkoord Samen Bouwen biedt de partijen de mogelijkheid zichzelf te profileren. “Graag hadden we gezien dat ook GroenLinks zou participeren in de coalitie maar daar heeft de partij van af gezien”, zegt Ton Broekmans, de fractievoorzitter van PvdA Lokaal Sociaal. GroenLinks verloor na de verkiezingen de plaats in de coalitie en levert in de nieuwe gemeenteraad niet langer een wethouder. Voor de fractie CDA had de verkiezingsuitslag nog meer gevolgen. De partij verloor de raadszetel en is zeker tot 2026 niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Mook en Middelaar.

Evenals in de verkiezingscampagnes was bij het samenstellen van het coalitieakkoord Samen Bouwen de ontsluiting van Groesbeek richting snelweg A73 opnieuw een heet hangijzer. Een oplossing ligt niet klaar, maar alles duidt erop dat de spoorzone tussen Molenhoek, Mook en Groesbeek gespaard blijft. Het gebied krijgt waarschijnlijk de bestemming natuur. Een verkeersstudie naar een ontsluiting in noordelijke richting biedt in de ogen van de coalitiepartners mogelijk meer kansen.
Een topic is ook betaalbare woningen. Die moeten er komen vindt Ton Herings (DGP). “Vooral ook voor jongeren, niet alleen in Molenhoek-zuid maar ook de andere kernen Mook en Middelaar.”

Jos Gröniger
Meer berichten