Twee vertrekkende wethouders in Gennep. Rechts Rob Peperzak die besluit te stoppen. Links Rob Janssen van SP dat geen plaats in de coalitie krijgt.
Twee vertrekkende wethouders in Gennep. Rechts Rob Peperzak die besluit te stoppen. Links Rob Janssen van SP dat geen plaats in de coalitie krijgt. (Foto: Jos Gröniger)

Rob Peperzak stopt als wethouder CDA

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | Het CDA Gennep gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap voor de komende vier jaren. Terwijl de coalitiepartijen VVD, CDA en ELSss werken aan het nieuwe regeerakkoord heeft zittend wethouder Rob Peperzak bekend gemaakt niet terug te keren in het nieuwe college.

De afgelopen weken heeft de in Milsbeek wonende Peperzak nagedacht of hij opnieuw terug wil keren als wethouder in een nieuw college. Dit nu het CDA Gennep tijdens de laatste raadsverkiezingen met vijf zetels opnieuw de grootste partij is geworden.

Tijdens zijn vakantie heeft hij de knoop doorgehakt en besloten dit niet te doen. Dit ondanks dat hij de afgelopen periode op uiterst constructieve wijze heeft samengewerkt binnen het college van B&W.
Gelet op zijn leeftijd (bijna 71 jaar) en de zwaarte van de functie als wethouder, en tevens loco burgemeester, beginnen de werkzaamheden een te zware wissel op hem te trekken. Daarnaast begint zijn gezondheid (de wethouder heeft gehoorproblemen) hem parten te spelen.

De afgelopen bestuursperiode zijn er veel zaken gerealiseerd en in gang gezet. De CDA Gennep fractie is Rob Peperzak zeer erkentelijk voor zijn grote inzet gedurende de afgelopen jaren. “De gemeente Gennep en het CDA verdienen ook de komende bestuursperiode een bestuurder die met een frisse start, vol enthousiasme er voor de volle periode voor wil gaan”, aldus Peperzak.

Dit betekent dat het CDA op zoek moet naar een nieuwe kandidaat wethouder. Daarmee is zij inmiddels gestart. Dit om er voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een nieuw college gepresenteerd kan worden. Tegelijkertijd met de bespreking van het coalitieakkoord, waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Naast wethouder is Peperzak ook afdelingsvoorzitter van het CDA Gennep. Die functie zal hij blijven voortzetten. Daarmee zal hij zijn inzet en betrokkenheid blijven tonen binnen het CDA Gennep.

Jos Gröniger
Meer berichten