De presentatie van het coalitieakkoord Samen verder bouwen. Derde van rechts formateur Raymond Knops.
De presentatie van het coalitieakkoord Samen verder bouwen. Derde van rechts formateur Raymond Knops. (Foto: Jos Gröniger)

Gennepse partners ondertekenen coalitieakkoord

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | De gemeenteraadsleden hebben in de vergadering van 30 mei het laatste woord, maar Gennep heeft een coalitieakkoord. Vrijdagmiddag zetten vertegenwoordigers van de partijen VVD, CDA en ELsss, die het nieuwe politieke verbond in Gennep vormen, de handtekening onder het coalitieakkoord Samen verder bouwen. Het akkoord waaraan vijf van de zes raadsfracties een bijdragen geleverd hebben is de leidraad voor de komende vier jaren. Wonen, samenspraak en klimaat en energie zijn de pijlers voor het akkoord.

Formateur Raymond Knops leidde de presentatie van het compacte akkoord in. In de raadszaal in het stadhuis sprak hij over de voortvarendheid waarmee de partijen werkten. De voormalig staatssecretaris uit Horst beaamde dat de partijen weliswaar de tijd namen voordat aan het samenstellen van het coalitieakkoord begonnen werd, maar eenmaal gestart (op 11 april) werd doortastend gewerkt. Input van de coalitiepartners en die van de oppositiepartijen D66 en PvdA werd meegenomen. Eenmansfractie SP leverde geen bijdrage, verklaarde de formateur.

Wonen
Het creëren van voldoende woongelegenheid in alle kernen is een must in Gennep. Een groeiend aantal inwoners zorgt ervoor dat het voorzieningenniveau in de gemeente in stand gehouden wordt. “De inwoners zorgen er op hun beurt ook voor dat in elk dorp tenminste een basisschool bestaansrecht heeft”, vertelde toekomstig wethouder Frank Pubben.
Ik het coalitieakkoord pleiten de partijen voor woningbouw op diverse plaatsen in alle kernen. In Heijen zijn de locaties het voormalig kermisterrein, de uitbreiding aan de Wethoudershof maar ook het straks heringerichte sportpark de Heikamp. In Gennep worden onder meer de Gennepermolen, de Heikant en het terrein van BS Maria Goretti genoemd. Voor Milsbeek zijn de pottenbakkersbuurt, de oude steenfabriek en het perceel van bakkerij Jacobs aan de Rijksweg de locaties.

Overleg met dorpen en wijken
De coalitie kiest er niet langer voor een wethouder per kern aan te wijzen. Het college onderhoudt contact met dorps- en wijkraden. Per kwestie wordt bekeken wie de verantwoordelijk wethouder is. Het nieuwe B en W bezoekt de kernen en wijken en maakt per bijeenkomst een agenda.

Duurzaamheid
Gennep zet in op energiebesparing voordat het aan energieopwekking wil doen. Binnen de gemeentegrenzen zijn er kleinschalige projecten. Energie wint de gemeente hoofdzakelijk door participatie elders. Wellsmeer wordt in dat kader genoemd. Gennep blijft zich verzetten tegen mogelijke hernieuwde plannen voor windenergie in het Reichswald in de Duitse gemeente Kranenburg.

Niersbruggen
Opmerkelijk is dat een brug over de Niers tussen Gennep en Ottersum weer op de agenda staat. Ook voor de oeververbinding tussen het Duitse Hommersom en Ven-Zelderheide wordt aan een brug gedacht. De coalitiepartners meldden vrijdag wel dat het hier om eenvoudige fiets- een voetgangersbruggen gaat. “Denk aan een uitvoering als bij het Genneperhuis”, vertelde Frank Pubben.

Jos Gröniger
Meer berichten