Foto: Martijn Schwillens

Dienstregeling Maaslijn per 5 september weer op orde

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

LAND VAN CUIJK | Het college van B&W geeft opheldering over de aanhoudende vakantiedienstregeling op de Maaslijn tussen Venray en Nijmegen door Arriva. Dit naar aanleiding van vragen van het CDA die zeggen van verschillende kanten, waaronder de eerdere brief van Dorpsraad Vierlingsbeek, klachten te horen over de twee treinen per uur, in plaats van de gebruikelijke vier. Arriva is volgens het college van plan om op maandag 5 september weer de volledige dienstregeling te gaan rijden. 

Dorpsraad Vierlingsbeek concludeerde in een brief aan de gemeenteraad op 8 juni dat op doordeweekse dagen de treinen van Arriva ‘overvol’ zitten. “Dat komt mede doordat Arriva eenzijdig de dienstverlening aangepast heeft door het schrappen van de spitstreinen.” Daardoor is er in plaats van ieder kwartier, maar ieder half uur een trein. Origineel was hiertoe besloten vanwege het verminderde aantal treinreizigers door de sluiting van het MBO en hoger onderwijs tijdens de corona lockdowns.

Vakantiedienstregeling aangehouden
Het college ligt toe waarom Arriva nog steeds niet is teruggegaan naar de reguliere dienstregeling: “Als gevolg van de coronapandemie en de daarop van toepassing zijnde beperkende maatregelen is het aantal reizigers in het openbaar vervoer nog steeds zo’n 20 procent lager dan voor de coronapandemie het geval was.” Omdat het openbaar vervoer een cruciale sector is ontvangt Arriva overheidssteun om de dienst in stand te houden. Daar staat echter tegenover dat de benodigde steun zo laag mogelijk moet worden gehouden en dus moet de dienstregeling worden aangepast aan de actuele reizigersaantallen. “De vakantiedienstregeling die wordt gereden volgt dus enerzijds uit de actuele reizigersaantallen die er zijn en anderzijds uit de noodzaak om, binnen de steunmaatregel die van toepassing is, de te verlenen steun door de regering te beperken”, aldus het college.

Aanbestedingsregels
De Dorpsraad Vierlingsbeek vroeg zich tevens af of de beperkte dienstregeling van Arriva niet in strijd is met de aanbestedingsregels die zij hebben afgesproken met de provincie Limburg. Dit is niet het geval volgens het college: “De Provincie Limburg en Arriva hebben tijdens de coronaperiode voortdurend (en nog steeds) afstemming gehad over de te rijden dienstregeling. Maatregelen in de dienstregeling zijn goedgekeurd door de opdrachtgever, de Provincie Limburg.”

Meer berichten