De brandweerkazerne blijft behouden, maar er wordt ook gebouwd op het terrein Gennepermolen.
De brandweerkazerne blijft behouden, maar er wordt ook gebouwd op het terrein Gennepermolen. (Foto: Jos Gröniger)

Brandweerkazerne behouden, maar woningbouw gaat voor op terrein Gennepermolen

  •   keer gelezen   Wonen

GENNEP |Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Het gezegde lijkt opgeld te doen voor de herontwikkeling van het gebied Gennepermolen. B en W vonden oplossing voor de bezwaren tegen de sloop van het markante gebouw waar de Gennepse brandweer het laatst in huisde. Het pand blijft bestaan, maar de rest van het gebied wordt ontwikkeld ten behoeve van woningbouw. B en W stelt voor het totaalplan waarvoor het gerenommeerde MeijerBergman Erfgoed Groep en SDK enkele jaren geleden al een intentieovereenkomst tekenden in twee te knippen. Nadat de woningen gerealiseerd zijn wordt, het zeer waarschijnlijk, de dan als gemeentelijk monument bestempelde kazerne opnieuw ontwikkeld.

De herontwikkelingsplannen Gennepermolen stuitten in het verleden al op weerstand vanuit de Gennepse samenleving. Diverse plannen (Keramiek Experience, en hotels aan de Niers) werden geschrapt voordat de MeijerBergman Erfgoed Groep zich over het plan boog. De landelijk bekende projectontwikkelaar zag heil in het project en een intentieovereenkomst met de gemeente Gennep werd medio 2019 getekend.
MeijerBergman zou het gebied langs de Genneperhuisweg ontwikkelen voor woningbouw. De voormalige kazerne zou gesloopt worden om in dezelfde stijl herbouwd te worden als appartementencomplex.

Tijdens informatiebijeenkomsten uitten betrokkenen kritiek op de plannen. Enerzijds was er weerstand tegen de bebouwing van de Niersoever , anderzijds waren groeperen tegen de sloop van het markante brandweer gebouw.
Onder aanvoering van Stichting Monarch werd geijverd om het pand te bestempelen van gemeentelijk monument. De kans dat het gebouw daadwerkelijk op de gemeentelijke monumentenlijst komt achten B en W zeer waarschijnlijk. Dat neemt niet weg dat de staat van het gebouw zorgelijk is. “Er ligt asbest op het dak, de muren zijn gescheurd en uit recenter onderzoek bleek dat de fundering gescheurd is”, vertelt wethouder Peperzak. Kostte in 2017 de renovatie nog 170.000 euro, anno 2021 zijn de kosten geraamd om 250.000 euro, exclusief de kosten voor het herstel van de fundering. Als het gebouw een gemeentelijk monument wordt, staat Gennep als eigenaar aan de lat voor onderhoudskosten.

De ontwikkelingen omtrent de brandweerkazerne mogen in de ogen van het college de verdere herontwikkeling van het gebied niet in de weg staan. ‘Gennep kent immers veel behoefte aan nieuwe woningen en voor de nieuwbouwwoningen op deze locatie hebben zich al veel concrete belangstellenden gemeld die met ongeduld ontwikkelingen afwachten’, schrijven B en W in de raadsinformatiebrief. Gennep heeft daarom met de ontwikkelaar overlegd om het totaalplan in twee fasen te knippen. In de eerste fase wordt de nieuwbouw gepleegd, in fase twee wordt de brandweerkazerne ontwikkeld. Indien beide partijen tot overeenstemming komen worden over fase één afspraken gemaakt. Volgens wethouder Peperzak wordt dan binnen afzienbare tijd gebouwd op het terrein van de Gennepermolen. “Ik schat dat een termijn van twee jaar gehaald kan worden.”

Jos Gröniger
Meer berichten