Aa en Maas verwijdert beverhol bij Maasdijk Gassel
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Beverhol bij de Tochtsloot in Gassel. (foto: Aa en Maas)
Beverhol bij de Tochtsloot in Gassel. (foto: Aa en Maas)

Aa en Maas verwijdert beverhol bij Maasdijk Gassel

  •   310 keer gelezen

GASSEL | Ter hoogte van het uitwateringssluisje van de Tochtsloot in Gassel is een beverhol aangetroffen. De bever graaft vanuit zijn verblijfplaats richting de Maasdijk. De 'graafwerkzaamheden' van de bever kunnen de stabiliteit van de dijk in gevaar brengen. Dat kan gevolgen hebben voor de (water)veiligheid van inwoners die achter de dijk wonen. Op dit moment is het hoogwaterseizoen waarin er nog veel regen kan vallen. Daarom is het waarborgen van de stabiliteit van de dijk extra belangrijk. Het waterschap wil instabiliteit van de dijk voorkomen en heeft toestemming gekregen van Faunabeheereenheid Noord-Brabant om de bever te mogen verdrijven en het beverhol te dichten.

Bevers zijn een beschermde diersoort en worden in onze natuurgebieden als bewoner welkom geheten. Ze zitten op meer dan 30 plekken in ons beheergebied. Tegelijkertijd kunnen de bevers ook voor problemen zorgen. Daarom hebben de Brabantse waterschappen in overleg met provincie Noord-Brabant een beverprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelwijze is bij ingrijpen op locaties met bevers. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te kunnen werken conform de Flora- en faunawet. Om instabiliteit van de dijk op deze locatie te voorkomen is ontheffing gekregen om te kunnen ingrijpen.

Voorzichtigheid geboden
Op donderdag 2 maart wordt gestart met de werkzaamheden om de bever te verdrijven en het beverhol te dichten met zand. Hierbij wordt uiterst voorzichtig te werk gegaan. Om er zeker van te zijn dat de bever, en eventuele jongen, geen hinder ondervinden van de werkzaamheden wordt gekeken of de bever nog in het hol aanwezig is. Zo ja, dan krijgt de bever voldoende ruimte om te kunnen ontsnappen. Omdat niet bekend is hoelang de bever op deze locatie al aanwezig is en hoe omvangrijk de graafschade is, is het daarnaast van groot belang dat de betonnen constructie van de sluis niet verzakt.

Preventieve maatregelen
Na uitvoering van de werkzaamheden neemt het waterschap preventieve maatregelen om te voorkomen dat de bever hier opnieuw een hol graaft. Eén van deze maatregelen is het wekelijks monitoren van deze locatie. Ook wordt de locatie zo aangepast dat het voor de bever niet meer aantrekkelijk is hier een hol te graven.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087098&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>