Basisschool De Waai ontvangt predicaat 'Excellente School' | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Vlnr: Noortje Rutten, Brigit Elevelt, Mirjam Grootelaar en Jack Daalmans van bassischool De Waai.
Vlnr: Noortje Rutten, Brigit Elevelt, Mirjam Grootelaar en Jack Daalmans van bassischool De Waai.

Basisschool De Waai ontvangt predicaat 'Excellente School'

  •   keer gelezen

CUIJK | Basisschool De Waai heeft het predicaat 'Excellente School' gekregen. Ze mochten deze vandaag ontvangen uit handen van Titia Bredée, voorzitter van de landelijke jury. 

De onderwijsinspectie stelt dat excellente scholen bijzondere kwaliteiten hebben. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel. Scholen kunnen op verschillende manieren excellent zijn. Een excellentieprofiel ontstaat als een school zelf accenten aanbrengt in het onderwijs en daarmee eigen kwaliteit toevoegt. 

Individuele leerdoelen
Basisschool De Waai krijgt het predicaat voor de manier waarop de leerlingen mede-eigenaar worden gemaakt van hun ontwikkelproces. Volgens de jury is er sprake van een goed schoolklimaat en een rijke leeromgeving. De manier waarop het zelfbewustzijn van leerlingen op het eigen leren wordt ontwikkeld is een bijzondere kwaliteit van de school. Het profiel is daarmee helpend voor alle leerlingen van De Waai. Ook de leerlingen die zich anders dan gemiddeld ontwikkelen doen daar hun voordeel mee. Het portfolio, dat de afgelopen jaren school-breed is ingevoerd, is een belangrijk middel om de leerling te betrekken op het eigen leren. Hierin verzamelen de kinderen de individuele leerdoelen die zij veelal samen met hun leerkracht hebben bepaald. Maar ook laat het portfolio zien hoe het kind aan de leerdoelen heeft gewerkt, wat het moeilijk vond en waar de groei is geweest. Op basis van deze portfolio's vinden met regelmaat gesprekken plaats tussen de leraren, de leerlingen en hun ouders. Een belangrijke uitkomst daarvan is dat leren voor de kinderen betekenisvol wordt. "Daardoor zijn onze leerlingen sterk van binnenuit gemotiveerd. Ze bepalen samen met de leerkracht hun leerdoelen en ze ervaren welk effect hun inspanning heeft. Dat maakt leren leuk. Voor iedere leerling. Omdat iedere leerling op zijn niveau stappen kan zetten" aldus Jack Daalmans, directeur van de school. "Met de ontwikkelde werkwijzen spreken we de ontwikkelkracht van onze leerlingen in de volle breedte krachtig aan. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de ontwikkelkracht van ons team. Er is de laatste schooljaren veel in ontwikkeling gebracht. Het mooie daarbij was dat een deel van die ontwikkeling vanuit eigen initiatieven in het team tot stand kwam. We merkten dat de keuzes die we maakten een positief effect hadden op de betrokkenheid van onze leerlingen. Dat heeft behalve bij henzelf, ook bij het team en de ouders tot enthousiasme en energie geleid". 

Trots
Het team, kinderen en ouders zijn trots op het feit dat hun school als excellent wordt aangemerkt. Nadat dit gevierd is, gaan de kinderen en het team van De Waai weer gewoon aan de slag. Het blijft een uitdaging om het onderwijs te verbeteren en daarmee de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Het predicaat Excellente school wordt voor een periode van drie jaar toegekend. In 2017 mochten 69 van de ruim 6300 basisscholen het predicaat Excellente School voeren. 

Meer berichten