Een piramideval in een grasland. (foto: Wim Dimmers)
Een piramideval in een grasland. (foto: Wim Dimmers)

Liefdesnestjes in bermen Sint Anthonis

  •   keer gelezen

SINT ANTHONIS | Je kent ze wel; de kaartjes met het verzoek om niet te storen, bedoeld om aan de deur van je hotelkamer te hangen. Binnenkort verschijnen soortgelijke kaartjes in de bermen van Sint Anthonis. Ze komen te hangen aan tijdelijke tentjes (piramidevallen) voor bijen.

Sint Anthonis timmert flink aan de weg om als bijvriendelijke gemeente de achteruitgang van wilde bijen soorten tegen te gaan. Dit gebeurt door het vergroten van de bloemrijkdom in landschappen, bijvoorbeeld door het inzaaien van bloemenmengsels in wegbermen. Maar naast voedsel hebben bijen ook een plek nodig om hun nest te maken. Veel wilde bijensoorten graven hun nest in de bodem, meestal op schaars begroeide, zandige plekken. Het is nog onvoldoende onderzocht wat het exacte effect is van ingezaaide bermen op nestgelegenheid voor deze bijen.

Onderzoek Bees@SintAnthonis
Om hier een vinger achter te krijgen gaan onderzoekers van Wageningen Environmental Research twee jaar lang onderzoek doen in de wegbermen in Sint Anthonis waar in totaal 27 kilometer aan wegberm is ingezaaid met wilde bijenmengsels. Van maart tot juni plaatsen de onderzoekers een soort piramidevormige tentjes, piramidevallen genaamd, in de wegbermen om te kijken hoeveel wilde bijen en insecten er uit de bodem omhoog kruipen.

Het onderzoek sluit aan bij het al lopende onderzoek naar de waarde van de wegbermen als voedselplek en is een samenwerkingsproject tussen gemeente Sint Anthonis en onderzoeksproject Kennisimpuls Bestuivers Samen geven deze onderzoeken inzicht in de betekenis van ingezaaide wegbermen in het verschaffen van zowel voedsel als nestgelegenheid voor bijen.

Meer berichten