Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: Martijn Schwillens)

Ingezonden brief: Algemene belangen behartiging

  •   keer gelezen

INGEZONDEN BRIEF | Lees hieronder een ingezonden brief van W. Donkers. 

"Ondanks dat mensen steeds meer leren en ervaring opdoen en over meer communicatie  mogelijkheden beschikken om elkaar positief te benaderen komen er steeds meer meningsverschillen over hoe mensen hier vredelievend en optimaal met elkaar kunnen samenleven.

De politieke keuze van inwoners voor een partij en of persoon is gebaseerd op het verkiezing

programma van een politieke partij en of het vertrouwen in de gekozen persoon als zijn       vertegenwoordiger om de verkiezing beloften ook eerlijk en verantwoord te gaan behartigen.

In ons democratie bestel zijn gekozen raadsleden feitelijk vooral essentiele  vertegenwoordi- gers van hun achterban en hebben het vertrouwen gekregen om de beoogde doelstellingen

in de praktijk ook zo veel mogelijk te verwezenlijken en de algemene belangen te behartigen

zoals ze voor de verkiezingen ook allemaal aan de inwoners en kiezers beloofd hebben.

Via krantenberichten vernemen wij dat SAN als verleden coalitie genoot van het CDA niet meer met het CDA wil overleggen, die als winnaar van deze verkiezingen en behalen van de meeste stemmen in alle dorpen van en 7 van de 15 raadzetels in de gemeente Sint Anthonis.

Zonder opgave van redenen wordt het CDA en al hun kiezers aan de kant geschopt en buiten spel gezet, wat is de zin van verkiezingen nog waard als algemene belangen behartigen na de verkiezingen meteen over boord gegooid wordt en alleen maar het eigen belang voorop staat bij een politieke partij, als dat hun politiek levensdoel is en niet het alg. belang behartiggen.

De nieuwe coalitie wil de agrarische ondernemers kleiner maken i.p.v. ondersteunen en ont- wikkelen in de toekomst en 3 wethouders in onze kleine Gemeente is overbodig eigenbelang.

Het CDA is een  politieke partij gebaseerd op de fundamenten van de christelijke grond-  beginselen van normen en waarden en wil vanuit  deze uitgangspunten politiek bedrijven.

De meeste mensen in onze samenleving willen in vrede met elkaar leven, geloven nog in een schepper van alles wat er leeft, groeit en bloeit en een leven hiernamaals voor gelovige mens.

Ondanks het gratis gekregen leven met verstand zijn mensen van begin af aan ruzie gaan maken met elkaar in plaats van elkaar te helpen en ook samen problemen op te gaan lossen.

De boodschap; mens verbeter de wereld en begin bij uzelf is voor iedereen van toepassing en kunnen de raadsleden elkaar beter gaan helpen dan ruzie maken om 'meningsverschillen'

Niet alleen in Gemeente Sint Anthonis, maar ook in naburige gemeenten en overal in de wereld worden mensen overweldigd door onoplosbaar lijkende problemen om.? Ja, Waarom,

Waardoor, Waarvoor, Waarover, hebben we soms ook 'n  "meningsverschil"

Door zomaar anderen 'n mening aanpraten, 'n mening opleggen of 'n mening afdwingen of geen andere zienswijze respecteren lost geen enkel probleem…Mensen geef elkaar de hand. respecteer elkaars mening, zoek samen naar een doelbewuste en realistische oplossing bij meningsverschillen, het is geen kwestie van kunnen maar ook vooral van 'willen samen werken' met elkaar om problemen op te lossen en met de 'raadgevingen' die we gratis krijgen 'vanuit hogerhand boven' zal dit ook zeker makkelijker gaan lukken."               

W. Donkers.

Meer berichten