De drie burgemeesters van de CBA-gemeenten Karel van Soest, Marleen Sijbers en Wim Hillenaar.
De drie burgemeesters van de CBA-gemeenten Karel van Soest, Marleen Sijbers en Wim Hillenaar.

Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stemmen in met plan herindeling drie gemeenten

  •   keer gelezen

BOXMEER | De eerste stap is gezet voor een gemeentelijke herindeling tussen de drie gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Op het gemeentehuis in Boxmeer werd dinsdag door de drie colleges B en W van de te vormen CBA-gemeente een handtekening gezet onder het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling.

Het plan draagt de naam 'Opschalen en Verbinden' en dat is ook meteen de koers die de drie gemeentes willen varen in het proces naar de vorming tot een gemeente. "Niet alleen de gemeentegrootte wordt opgeschaald maar ook de professionaliteit, kwaliteiten, bestuurskracht en organisatie van de gemeente", zei Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk en tevens voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep CBA. Daarnaast vielen er de woorden 'lokaal zeggenschap', 'krachtige kernen' en 'toekomstgericht' over de nieuwe uit te zetten koers. De drie gemeenten willen de krachten bundelen om samen sterk te staan in de regio en meer positie in te nemen in provinciale en landelijke dossiers. De complexiteit van de opgaven - zoals de taken in het sociaal domein en de stimulering van de regionale economie en werkgelegenheid - waarvoor zij zich gesteld zien, vragen tevens om een krachtige gemeente. Zij leggen het plan medio december voor besluitvorming voor aan hun gemeenteraden, met de vraag om tot uitvoering over te kunnen gaan. In het najaar van 2019 volgt dan, na een proces van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen in deze gemeenten, een definitief besluit tot samenvoeging van deze gemeenten.

Een Land van Cuijk gemeente 
Er wordt gestreefd naar een eenwording van de drie gemeentes per 1 januari 2022. Een jaar eerder dan eerst het plan was. De gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert zijn vrij om zich bij het proces te voegen tot een vorming van mogelijk vijf gemeentes. Daar wordt rekening mee gehouden in het te bewandelen pad de komende drie jaar. In dat proces houden de CBA-gemeenten de deur voor aansluiting door de beide andere gemeenten in het Land van Cuijk zo lang als mogelijk open. Onderdeel van het plan van aanpak is dat de herindelingsvarianten CBA-gemeenten, CGM-gemeenten en één Land van Cuijk met elkaar worden vergeleken. Deze stap is opgenomen op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk. Indien uit de resultaten van deze vergelijking blijkt dat CBA de meest wenselijke en of haalbare optie is, wordt de raden in het eerste kwartaal van 2019 gevraagd een intentiebesluit tot herindeling CBA te nemen. In het najaar 2019 kan dan een definitief besluit tot herindeling worden genomen, op basis van het dan voorliggende herindelingsadvies opgesteld in nauwe samenspraak met de inwoners. Het plan is – als een CBA-gemeente doorgang vindt -  dat er in november 2021 verkiezingen worden gehouden. Het ambtelijk apparaat van de gemeente Cuijk werkt momenteel al samen met Grave en Mill en Sint Hubert. 

Vertrouwen
Het visietraject en de naamgeving van de nieuwe gemeente valt onder de taken van Marleen Sijbers, burgemeester van Sint Anthonis. Op zijn beurt neemt Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer, het personeelstraject voor zijn rekening. "We zijn blij van start te gaan met het proces. De gemeenteraad van Boxmeer stemde eerder in met een motie om met alle vijf de gemeenten binnen Land van Cuijk per 1 januari 2019 samen te gaan. Dit gebeurde niet. We gaan nu 2019 in met de wetenschap dat we onze schouders onder het proces hebben gezet", zei een tevreden Van Soest. Sijbers sprak ook haar vertrouwen uit. "Er is een goede basis waar we vanuit kunnen werken om dit herindelingsproces tot een goed einde te brengen."

Meer berichten