Foto: Cockie Kremers

Geen Brabants Oerparcours in 2019 in Mill

  •   keer gelezen

MILL | In 2019 zal er geen Brabants Oerparcours gehouden worden in Mill. Na zes edities van deze survivalrun slaat de organisatie om diverse redenen een jaartje over.

De belangrijkste reden is dat er klachten bij de Omgevingsdienst Brabant Noord zijn binnengekomen rond de mogelijke verstoring van de aanwezige flora en fauna in de Groespeel en Kanaalzone. Vooral in het broedseizoen (april, mei en juni) is hier een grotere kans op. Hiervoor moet de organiserende werkgroep tevoren een ecologisch rapport op laten stellen, om te inventariseren welke flora en fauna er zoal aanwezig is. Aan de hand van die inventarisatie kan na de survivalrun bekeken worden welke verstoringen er eventueel hebben plaatsgevonden. Deskundigen adviseerden de organiserende werkgroep om geen Oerparcours te organiseren in het broedseizoen in de Groespeel en Kanaalzone. Kans op verstoring van broedende vogels is dan immers het grootst. Als uit de inventarisatie zou blijken dat er inderdaad een verstoring is, dan volgen er ook boetes aan het adres van de organisatie. Met bovenstaande adviezen heeft de werkgroep gezocht naar een datum buiten het broedseizoen in 2019. Voor het broedseizoen bleek organisatorisch niet meer haalbaar om alles te kunnen regelen. In het najaar is een deel van deze organisatie en ook diverse vrijwilligers, druk met de voorbereidingen van de Duomarathon in september. Hierdoor is besloten in 2019 geen Oerparcours te organiseren en nu te richten op een datum eind maart 2020.

Oerparcours
Het Oerparcours is een activiteit van het Toeristische en Recreatieve Platform Ontdek Mill in samenwerking met Stichting Beweegtuin Mill. Het werd in mei 2013 mede op initiatief van Stichting Activiteiten Mill voor het eerst georganiseerd.

Meer berichten