Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: Martijn Schwillens)

Ingezonden brief: Grave wel of niet herindelen

  •   keer gelezen

INGEZONDEN BRIEF | Herindelen of zelfstandig blijven, dat is de vraag die de Graafsche politiek plaagt. Partijen zijn hierover diep verdeeld. De coalitie heeft onderzoek laten doen naar drie opties door onafhankelijke experts van Price Waterhouse & Cooper (PWC). D66 vindt het onterecht dat de optie herindeling Land van Cuijk (LvC) daarin niet is meegenomen, want die is concreet aan de orde. Inwoners en bestuurders moeten eerlijk worden geinformeerd, anders weet je niet waar je voor kiest.

Maar goed, er ligt een rapport. Wat blijkt? Zelfstandigheid met een eigen ambtenarenapparaat is een stap achteruit; zelfstandigheid met uitbesteden van taken is een pas op de plaats; een herindeling met Cuijk, Grave en Mill (CGM) is een stap vooruit. De conclusie lijkt duidelijk, we moeten gaan voor herindeling CGM. Maar dat kan niet meer, nu Cuijk kiest voor samengaan met Boxmeer en St. Anthonis in de hoop dat Grave en Mill ooit aansluiten.

Bovendien is een 'niveausprong in bestuurskracht' nodig vanwege de uitdagingen die in de toekomst op de gemeente afkomen (zie p.8 rapport PWC). Met andere woorden, er is een sprong vooruit nodig. De drie onderzochte opties bieden die sprong vooruit niet, een herindeling LvC wel. Precies, de optie die PWC niet mocht uitwerken in het rapport. Gelukkig hebben ze er mondeling wel het een en ander over gezegd en dat was glashelder: zo snel mogelijk aansluiten bij het herindelingsproces LvC in het belang van de inwoners van Grave.

Wat is bestuurskracht eigenlijk, en waarom is het zo belangrijk? Bestuurskracht betekent dat je als gemeentebestuur kunt sturen op beleid en uitvoering. Dat is geen persoonlijke eigenschap, maar de uitkomst van hoe bestuur is georganiseerd. In Grave worden veel taken samen met andere gemeenten uitgevoerd (zg. gemeenschappelijke regelingen, bv voor jeugdzorg of afvalverwerking) omdat ze te duur en te ingewikkeld zijn om alleen te doen. Dan heb je als kleine gemeente nog maar beperkt iets te zeggen over het beleid en wat het kost. In de raad zijn we daar vaak gefrustreerd over, we worden geconfronteerd met voldongen feiten. Als grotere gemeente telt je stem zwaarder mee, of kun je die taken weer zelf uitvoeren. Meer bestuurskracht dus.

Hetzelfde geldt voor de ambtelijke werkorganisatie. Nu kunnen we die maar beperkt aansturen omdat er 3 gemeenteraden boven hangen: Cuijk, Grave en Mill. Daar moet je steeds rekening mee houden. Rechtstreekse aansturing door 1 gemeentebestuur betekent meer bestuurskracht.

De LPG concludeert dat zelfstandigheid met uitbesteding van taken, zoals nu in werkorganisatie CGM, haalbaar is. En houdt vast aan het streven naar zelfstandigheid. Dat is consequent, maar het negeert de werkelijkheid. Cuijk kiest immers een andere koers. Hoe moet het dan met de gezamenlijke werkorganisatie CGM? Linksom of rechtsom gaat dat Grave geld kosten. Geld dat we hard nodig hebben voor andere zaken, zoals jeugdzorg of een sportpark. Op korte termijn zal het misschien geen problemen geven, op lange termijn zal Grave achterblijven. PWC waarschuwt voor de kwetsbaarheden van zelfstandigheid: … De Industriele Kring waarschuwt voor de economische risico's. Waarom reageert de LPG niet op die argumenten, dat is toch in het belang van de inwoners van Grave?

Het CDA claimt kampioen 'luisteren naar de burger' te zijn door niet meer serieus naar herindeling LvC te kijken. Terwijl ze er voorstander van waren bij de verkiezingscampagne en kiezers ook om die reden op hen hebben gestemd. Terwijl uit de opiniepeiling blijkt dat 22% van de Gravenaren wel herindeling LvC wilde (1 op de 5) en 33% herindeling CGM wenste (dus 55% = een absolute meerderheid was voor een vorm van herindeling). Terwijl we niet weten wat de inwoners willen nu de optie herindeling CGM is vervallen. Waarom een gifbeker drinken als het niet hoeft? Dat is politieke zelfmoord.

D66 houdt van Grave. Natuurlijk zou het mooi zijn als we nog lang en gelukkig konden leven in onze vestingstad en de dorpen daaromheen, zonder de boze buitenwereld. Maar het leven is geen sprookje. In de politiek moet je realistisch zijn, naar je omgeving en de toekomst kijken. Dat betekent ons inziens serieus werken aan herindeling. Investeren in een grote gemeente met een krachtig gemeentebestuur, dat kaders stelt en controleert. En daarnaast versterken van lokale autonomie: burgers en bedrijven zelf regie geven in wijken en dorpen binnen die kaders. D66 wil samenwerken met alle partijen die deze visie delen. Het zou van politieke moed getuigen als LPG en CDA die uitdaging zouden aangaan.

Marion Wierda

(raadslid en fractievoorzitter D66 Grave)

Meer berichten