De kantine van GVV'57.
De kantine van GVV'57.

Bewoners Graafse wijken willen kantine GVV'57 behouden als wijkcentrum

  •   keer gelezen

GRAVE | Bewoners van de wijken De Zittert, Rode Dorp, Blauwe Dorp en De Mars in Grave starten een burgerinitiatief om de sportkantine van GVV '57 in stand te houden op het moment dat de voetbalvereniging gefuseerd is met Estria en SCV '58 en verhuist naar Velp.

Een flink aantal bewoners van de wijk, willen door middel van een burgerinitiatief, de raad van Grave verzoeken de GVV-kantine en een activiteitenveld ten gunste van de gemeenschap van Grave-West te behouden. "De sportkantine kan functioneren als een laagdrempelige accommodatie voor alle bewoners, vrijwilligers en wijkraden van Grave-West, maar ook voor gezamenlijke activiteiten met andere wijkverenigingen", laat Martijn Tap namens de bewoners weten.
Na de fusie van de voetbalclubs komt de voetbalkantine in Grave leeg te staan en deze zal gesloopt worden om mogelijk in de toekomst plaats te maken voor woningbouw. De bewoners pleiten echter voor het behoud van het gebouw. Een wijkaccommodatie met een activiteitenveld (samen ongeveer 6000-7000 m² op een vrijkomende ruimte van ca. 28.000 m²) zou passend zijn voor zo'n grote wijk. De gemeenschap uit de wijken De Zittert, Rode Dorp, Blauwe dorp en de Mars hebben door het opheffen van De Westhoek al jaren geen gemeenschappelijke ruimte meer, dank zij de gemeentelijke bezuinigingen. De wijkraad, wijkbewoners en vrijwilligers worden hierdoor zwaar beperkt in hun mogelijkheden om samen iets te ondernemen ten behoeve van de leefbaarheid van de wijk.

Meer berichten