De gemeente Mill en Sint Hubert is drie Ridders en zes Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker.
De gemeente Mill en Sint Hubert is drie Ridders en zes Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker.

Lintjesregen 2020: 9 onderscheidingen in Mill en Sint Hubert

  •   keer gelezen

MILL EN SINT HUBERT | De gemeente Mill en Sint Hubert is drie Ridders en zes Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Vanwege het coronavirus waren er geen feestelijke bijeenkomsten in de gemeentehuizen. Daarom heeft burgemeester Antoine Walraven deze ochtend de kersverse gedecoreerden persoonlijk gebeld om het heugelijke nieuws te vertellen

Gemeente Mill en Sint Hubert wilt graag de volgende mensen feliciteren:

De heer Wabe Braam, Mill
Na zijn pensionering in 1996 als commando opleidingen bij de Koninklijke Landmacht, zet de heer Braam zich al jarenlang in voor vrijwillige activiteiten. Zo is hij sinds 2001 betrokken bij de Menno van Coehoorn Stichting, die zich het bevorderen en behoud van de herkenbaarheid van de historische verdedigingswerken in Nederland tot doel stelt. Daarnaast zet hij zich vanaf 2002 in voor de Stichting Sporen van de Oorlog te Mill en het comité 4 en 5 mei van de gemeente Mill en Sint Hubert en is hij vanaf 2003 oprichter, voorzitter en lid van PROBUS MILL e.o.

Mevrouw Suzanne Duffels, Mill
Mevrouw Duffels is Arts Verstandelijk Gehandicapten bij zorgorganisatie Dichterbij en is vanaf 1992 verbonden aan Scouting Nederland in vele functies en rollen. Vanaf 1999 richt zij zich specifiek op scouts met een beperking. Naast dat zij zich enkele jaren voor de Scout Academy heeft ingezet, heeft zij ook in 2011, 2015 en 2019 de Wereld Scout Jamboree mede georganiseerd.

De heer Marcel van Erkelens, Mill
De heer Van Erkelens is bijna 50 jaar werkzaam bij Banketfabriek Gebr. Van Rooij B.V. in Mill, waarvoor hij onder meer de Ondernemingsraad en de personeelsvereniging heeft opgericht. Daarnaast is hij sinds 1989 vrijwilliger en steun en toeverlaat bij de voetbalvereniging RKSV Juliana in Mill.

De heer Guus Fonteijn, Mill
Naast werkzaam te zijn geweest bij Industriebond FNV en HR Wise Up, zet de heer Fonteijn zich al jarenlang in voor diverse organisaties. Zo heeft hij de functies uitgevoerd van dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel Gelderland, voorzitter van Jongerencentrum de Wissel, voorzitter  van de PvdA-afdeling Mill en Sint Hubert en voorzitter van stichting STORM en zet hij zich momenteel in voor de Stichting Welzijn Ouderen Mill, de Sportvereniging Hart in Actie Gehandicaptenplatform Mill.

De heer Carel van Genugten, Mill
De heer Van Genugten is van 2002 tot 2010 wethouder geweest van de gemeente Mill en Sint Hubert, belast met de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de realisatie van diverse projecten waaronder het Centrumplan, de beslissing over Myllesweerd en de ontwikkeling van 'De Kuilen', de 'Peelkanaalzone' en de 'Groespeel'. Verder zette hij zich met de regionale VVV in voor de imagocampagne en toeristische ontwikkeling van de streek. Daarnaast vervulde hij onder meer bestuursfuncties bij de R.K. Parochie 'De Goede Herder', de Katholieke Scholenstichting Mill, het R.K. Dekenaat 'Land van Cuijk', het Merletcollege 'Land van Cuijk', het evenement 'Raamvallei Duomarathon' en de Stichting Platform Recreatie en Toerisme Land van Cuijk. Momenteel is hij actief voor de Stichting Sporen van den Oorlog, de Vereniging 'het Verrassende PlatteLand van Cuijk', het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, de Regiegroep van 'De Verborgen Raamvallei' en de projectgroep 'Peel-Raamstelling in stelling'.

Mevrouw Gertie Gerrits-Arts, Mill
Mevrouw Gerrits zet zich vanaf 1975 actief in voor diverse organisaties. Zo is zij  medeoprichter en bestuurslid geweest van de Peuterspeelzaal Mill en de Stichting Kinderfeesten Mill en vervulde zij bestuursfuncties bij de woningbouwvereniging Sint Willibrord en de bibliotheek in Mill, de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Momenteel is zij vrijwilliger bij het Buurtschap De Bruggen, de Stichting Welzijn Ouderen Mill en de Stichting Huiskamer Mill.

Mevrouw Wilmien Heijs, Mill
Na zich een groot aantal jaren te hebben ingezet voor de Tijdelijke Noodvoorziening Vluchtelingen Mill, de Stichting Dichterbij en de Stichting Ikke (kinderopvang in Mill), is mevrouw Heijs momenteel bestuurslid en vrijwilliger bij het Gemeenschapshuis Myllesweerd in Mill en de Millse Handbalvereniging '81 en is zij collectant voor diverse goede doelen. Daarnaast is zij medeoprichter en penningmeester van De Neije Krant en vrijwilliger bij de Lokale Omroep Mill.

Mevrouw Truus Olçay-Thijssen, Mill
Mevrouw Olçay zet zich vanaf 1975 actief in voor diverse organisaties. Zij was mede oprichter en bestuurslid van de Stichting Kinderfeesten en vervulde bestuursfuncties bij de Peuterspeelzaal Mill en Woningstichting St. Willibrord. Daarnaast was zij lid van de ouderraad van Basisschool de Straethof, baliemedewerker bij VVV Mill en ouderenadviseur bij KBO Brabant, waar zij zich vooral bezig hield met lesgeven en lezingen geven aan nieuwe ouderenadviseurs over de culturele verschillen tussen autochtonen en allochtonen. Thans is mevrouw Olçay vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) en Huiskamer De Wester.

Mevrouw Bets van de Vorle-van Lith, Wilbertoord
Mevrouw Van de Vorle is reeds sinds 1970 actief als vrijwilliger. Zo zet zij zich al jarenlang in voor het Buurtschap Willibrordus Wilbertoord, de plaatselijke voetbalvereniging SV DWSH'18 (inmiddels gefuseerd met Voetbalvereniging De Willy's), de parochie De Goede Herder en gemeenschapshuis De Wilg. Daarnaast is zij collectant voor diverse landelijke goede doelen en brengt zij al 17 jaar maaltijden van tafeltje-dek-je rond. In de jaren '70 en '80 draaide ze wekelijks bardiensten bij het jeugdhonk VOEP te Wilbertoord. 

Meer berichten