Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
De archeologen Pleun Beurskens (achter) en Emma de Boo van Uijen tonen de vondsten. Op de achterwand overzichtskaarten waarop het kamp getekend is. (foto Jos Gröniger)
De archeologen Pleun Beurskens (achter) en Emma de Boo van Uijen tonen de vondsten. Op de achterwand overzichtskaarten waarop het kamp getekend is. (foto Jos Gröniger) (Foto: Jos Gröniger)

Archeologen vinden bevestiging en stuiten op vragen in Ottersum

  •   keer gelezen

OTTERSUM/GENNEP | De bodem in de gemeente vertelt veel over de roemrijke historie van de omgeving. Dat gaat vaak eeuwen terug. De ruïne van het Genneperhuis is een zichtbare relikwie maar er ligt op plaatsen in de gemeente op enkele meters onder het maaiveld nog zoveel meer. Op de plaats waar straks Ottersums nieuwste woonwijk Hoenderpark verrijst zijn onlangs vondsten gedaan die bevestigen dat ter plaatse in de zeventiende eeuw een verdedigingskamp lag. Medewerkers van Econsultancy legden tientallen sporen bloot en groeven meer dan duizend tastbare bewijzen op.

Door Jos Gröniger

Voorafgaand aan nieuwbouwprojecten wordt regelmatig archeologisch onderzoek gedaan. Omdat er na opgravingen in de omgeving uit 1996, 2001 en 2008 aanwijzingen waren dat er tussen de Goorseweg en Hoenderweg, ten noordwesten van de kern van Ottersum ook sporen aangetroffen zouden worden, startte onlangs het onderzoek.

De afgelopen weken van de veel bewerkte akker de toplaag zorgvuldig afgegraven. De archeologen verwachtten delen van de circumvallatielinie uit de Tachtigjarige Oorlog aan te treffen. De linie diende als verdediging tegen de Spanjaarden die de burcht het Genneperhuis ingenomen hadden. In het gebied was het kamp van Overste Ferens ingericht waar zeventienhonderd soldaten gehuisvest waren. In de bodem werden ruim duizend munten, musketkogels, nagels, knopen en lakenloodjes gevonden. “De vondsten worden in kaart gebracht, onderzocht en een selectie blijft bewaard”, vertelt Emma de Boo van Uijen van Econsultancy. Naast de vondsten wordt in de bodem gezocht naar sporen en verkleuringen. Dat geeft bevestiging van vermoedens maar ook werpt het vragen op. “We hebben een waterput en enkele ovens gevonden. Elders in het gebied vonden we onder andere pijpenstelen en pijpenkopjes”, zegt de archeologe.

Ook werden delen van twee greppels gevonden in het afgegraven gebied van zo’n 60 bij 100 meter. “De ene werd gebruikt als obstakel, de andere deed dienst als loopgraaf. Zij maken deel uit van een linie met een lengte van vijftien kilometer. We weten dat uit de historie. Uit de zeventiende eeuw zijn al meer feiten opgetekend. Ik vond bijvoorbeeld een krant uit de periode dat het kamp in gebruik was. Daarin stond een bericht dat de huisvrouw van de generaal opgehaald werd door de trompetter.” Het kamp en de linies deden dienst in juni en juli 1641. “De linies werden in krap anderhalve maand aangelegd, en dat is te zien aan het grondprofiel”, zegt De Boo van Uijen. Ook stuitten de onderzoekers op een onbekend fenomeen. “Er zijn driehoeken blootgelegd waarvan we niet weten waar ze voor dienden.”

De vondsten in Ottersum dateren uit de ‘nieuwe tijd’. “Tot nu toe werden er vier of vijf vergelijkbare kampen aangetroffen. De stijl van de circumvallatielinie tonen overeenkomsten met facetten de Romeinse tijd en de Eerste Wereld Oorlog.”

De vondsten en vindplekken zijn de laatste weken in kaart gebracht. De archeologen werken de komende maanden de bevindingen uit. De circumvallatielinie wordt ook opgenomen in de archeoroute. De vorig jaar gepresenteerde interactieve route langs historische vindplaatsen kan met een app afgelegd worden.

Meer berichten