Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Wel gelden er enkele uitzonderingen op het verbod zoals het benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering.
Wel gelden er enkele uitzonderingen op het verbod zoals het benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering. (Foto: Noomen, Joletta)

Ook Waterschap Aa en Maas stelt onttrekkingsverbod in

  •   keer gelezen

REGIO | In navolging van Waterschap Limburg gaat ook Waterschap Aa en Maas een onttrekkingsverbod van het Oost-Brabantse oppervlaktewater instellen. Dit verbod geldt al vanaf vandaag en blijft van kracht tot het waterpeil weer op niveau is. 

Nog niet eerder is een dergelijk verbod zo vroeg in het jaar ingesteld. Toch is het nodig in verband met de aanhoudende droogte, de hoge temperaturen en de daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden. “Er is sprake van een uitzonderlijk droog voorjaar. Sinds half maart valt er nauwelijks regen en is het veelal zonnig en warm weer. Deze droogte zorgt ervoor dat de waterstanden snel dalen en het lijkt erop dat het de komende periode veelal droog blijft.” schrijft het Waterschap.

Daarom wordt het onttrekkingsverbod nu ingesteld. In het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen. Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden. Wel gelden er enkele uitzonderingen op het verbod zoals het benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en het benedenstroomse gedeelte van de raam. Daarnaast gelden er ook speciale regels voor het Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond.

Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, roept inwoners en agrariërs op om zuinig om te gaan met water: "Wij doen alles wat mogelijk is om boeren, tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Maar dat is in droge periodes niet eenvoudig. Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel weg en dat geldt helaas ook voor het grondwater. Om deze droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.”

“Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kan het waterschap in lijn met de landelijke handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden. Wij voeren dan ook controles uit in het veld. Bij een overtreding van het verbod riskeert de overtreder een boete.” Meldt Waterschap Aa en maas verder.

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Meer berichten