Uitslag enquête: Kleine kernen willen bouwen, bouwen, bouwen!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Gedeputeerde Erik Ronnes ontvangt van VKKNB voorzitter Evert van Schoonhoven de kaft van het Kleine Kernen Magazine overhandigd.
Gedeputeerde Erik Ronnes ontvangt van VKKNB voorzitter Evert van Schoonhoven de kaft van het Kleine Kernen Magazine overhandigd. (Foto: Jeroen Verhelst)

Uitslag enquête: Kleine kernen willen bouwen, bouwen, bouwen!

  •   1353 keer gelezen

REGIO | De vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) heeft in samenwerking met het Kleine Kernen Magazine een enquête afgenomen onder 143 leden. Uit de 102 reacties op de enquête kan geconcludeerd worden dat de inwoners van de Brabantse kleine kernen willen ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen!’

Momenteel wordt er al op meerdere plaatsen gebouwd. Desondanks is 96% van de mensen van mening dat er meer en slimmer gebouwd moet worden op basis van de vraag en behoefte. Volgens onderzoekers wordt dit niet altijd gedaan. “Als er namelijk nieuwe duurdere woningen worden gebouwd, waar er meer behoefte is aan starterswoningen kan men wel zeggen dat er gebouwd wordt. Feit blijft dat er niet aan de behoefte is voldaan, dus de noodzaak blijft bestaan.” Om de resultaten van de woningbouwenquête ook onder de aandacht te brengen van de provincie kreeg de kersverse gedeputeerde van Wonen en Ruimte, Erik Ronnes (CDA), symbolisch het eerste exemplaar van het themanummer ‘Woningbouw’ aangeboden.

Oproep
Ronnes kreeg van de voorzitter van de VKKNB, Evert van Schoonhoven, voor het provinciehuis de kaft van het nummer overhandigd. Zijn reactie: “De woningbouw in de kleine kernen is niet alleen de maatschappelijke opgave van overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Mijn oproep is om daadwerkelijk meer gebruik te maken van de kennis en de kracht die binnen een gemeenschap aanwezig is. Denk niet alleen maar vanuit een economisch perspectief, maar laat veel meer de sociale component meewegen. Daarmee draag je op termijn ook bij aan de vitaliteit en het organiserend vermogen van deze kernen in het landelijk gebied.”

'Gemeente aan zet'
Erik Ronnes, gedeputeerde van de portefeuille Wonen en Ruimte, is blij met het initiatief van de VKKNB en het Kleine Kernen Magazine. “De opgave die voor ons ligt is geen gemakkelijke. Er is veel vraag naar veel verschillende soorten huizen. De uitdaging ligt erin met slimme oplossingen te komen. Inderdaad bouwen naar de behoefte, daarin kan ik de uitkomst van de enquête helemaal onderschrijven. Maar dat moet wel gebeuren met het oog op de toekomst. Woningen moeten flexibel te gebruiken en makkelijk aan te passen zijn, maar ook meteen zorgen voor een fijne prettige leefomgeving. Zo kunnen we ook leegstand van bijvoorbeeld kerken of gemeenschapshuizen aanpakken en daarmee een dubbelslag voor de leefbaarheid maken. Kortom: de juiste huizen op de juiste plaats. In eerste instantie is daarbij de gemeente aan zet, maar als de provincie in dat proces zaken kan faciliteren, moeten we dat zeker doen.”

Ambitie
Ook Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), herkent het beeld van de enorme vraag naar starters- en seniorenwoningen. Volgens hem moet minister Ollongren daarom de regie op de vastgoedmarkt terugpakken om de eerder vastgestelde ambitie van 75.000 woningen per jaar te behalen. “Het grote tekort op de woningmarkt wordt enkel opgelost door de komende jaren te blijven bouwen. Juist nu is het belangrijk dat er publiek-private regie komt tussen overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Bouwen én de transformatie van kantoren naar woningen maar ook winkels die woningen worden. Elk huis telt!”

Provinciale bijeenkomst
De uitslag van de woningbouwenquête heeft cijfers opgeleverd die later dit jaar tijdens onder andere een provinciale bijeenkomst verder aan bod zullen komen. “De dorpsraden, politici, bestuurders en overige betrokkenen kunnen er echter nu mee aan de slag. Dit alles ten gunste van een toekomstbestendige woningbouw in de kleine kernen. Daar wordt duidelijk om gevraagd.” aldus de betrokken partijen. Het complete themanummer met woningbouwnieuws en de uitslag van de enquête – ook in grafieken - is te downloaden via de website https://www.vkknoordbrabant.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>