Heijen blijft alert voor ontwikkelingen haven
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Heijen is bevreesd voor de uitbreidingsplannen in de haven. (foto: Jos Gröniger)
Heijen is bevreesd voor de uitbreidingsplannen in de haven. (foto: Jos Gröniger) (Foto: Jos Gröniger)

Heijen blijft alert voor ontwikkelingen haven

  •   338 keer gelezen

HEIJEN | Wat wil Gennep met de meest zuidelijke kern uit de gemeente? Inwoners van het dorp dat ingeklemd ligt tussen Maas, snelweg A77 en de Duitse grens reclameren over de afnemende leefbaarheid. De uitbreiding van de haven en de komst van een onderwaterdepot vormen een volgende bedreiging. Dorpsvereniging Hèjje Mojjer en de Waterwoonwijk houden bij de initiatiefnemers en de gemeente een vinger aan de pols, maar voelen zich niet serieus genomen. De tussenbalans van een enquête geeft aan dat voor de bewoners de maat vol is. Het merendeel is tegen uitbreiding van de haven.

Door Jos Gröniger

De onafhankelijk opererende dorpsvereniging Hèjje Mojjer werd in het eerste decennium van deze eeuw in opgericht, juist om de belangen van de inwoners te behartigen. Heijenaar Pierre Hendriks was een van de voortrekkers. Geniet organisatie in het dorp waardering voor de inspanningen, bij de lokale overheid bespeuren de bestuurders die niet.

Zeker nu Hèjje Mojjer de bevolking attendeert op de ontwikkelingen in de haven, maar ook wijst op de noodzaak van de aanpak van de verkeersituatie bij de ‘fantasiekruising’ aan de Hoofdstraat. De ondernemers Teunesen Zand en Grint en AVG willen grootschalige uitbreiding van de ruimte en de activiteiten. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat uitbreiding gekoppeld wordt aan de realisatie van een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein De Groote Heeze.

Hèjje Mojjer en de woonarkeigenaren ervaren dat hen die inspanningen niet in dank afgenomen worden door de lokale overheid. “We worden neergezet als een stel querulanten”, zegt Frits Basten, “en dat omdat we meer informatie vragen dan het college van B en W wil geven.” Hèjje Mojjer heeft, die informatie als deelnemer aan de klankbordgroep voor de uitbreidingsplannen Haven Heijen, wel. Daarom mobiliseerde de vereniging het dorp de informatiebijeenkomst in februari bij te wonen. Tot verrassing van de gemeente werd de avond niet door 50 maar door 350 mensen bezocht. “De informatie en communicatie waren ondermaats”, vindt Pierre Hendriks.

Naast Hèjje Mojjer maken de bewoners van de Waterwijk (de achttien woonarkeigenaren in de huidige) haven zich zorgen om de plannen. “De woonboten komen in de nieuwe plannen rechtstreeks in verbinding met de Maas. De natuurlijke barrière vervalt, en de wind heeft vrij spel. En door de stroming ontstaat zandvorming onder de arken”, zegt bewoner Will Verwer, die zich ook zorgen maakt om het onderwaterdepot waarin grint opgeslagen wordt. “De gevolgen zijn niet bekend. Er is getest in een afgraving door Teunesen zelf maar wij betwijfelen of de meetresultaten maatgevend zijn. We verwachten veel geluidsoverlast en aantasting van het woongenot.” Daarnaast is er onduidelijkheid over de milieucategorie. “En”, zegt Verwer, “er wordt gezegd dat containerhaven van de baan is, maar dat ligt nergens vast. Wij vrezen dat die er straks toch komt.”

De bezorgde groeperingen weten zich ook gesteund door de visvereniging die gevestigd is in de omgeving van de haven. Samen verwachten zij draagvlak te creëren en een signaal af te geven. “We willen gehoord worden, en we willen informatie over de plannen. Bedrijvigheid is goed, maar niet ten koste van alles”, zegt Hendriks. De inwoners van Heijen vinden dat wát en de manier waarop dat nu gebeurt te ver gaan. “We willen het vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen geregeld hebben”, zegt Frits Basten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>